Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Về chương trình Đại học chính quy

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 48 năm 2022. Trong đó, Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) tuyển sinh 6.550 chỉ tiêu, với 31 chương trình đào tạo và UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) tuyển sinh 600 chỉ tiêu, với 11 chương trình đào tạo (trong đó 06 chương trình đào tạo UEH – Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh toàn quốc gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Luật Kinh doanh, Kinh doanh nông nghiệp, , Quản trị lữ hành và Tiếng Anh thương mại).

Đào tạo đa lĩnh vực - Đa chương trình

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là trường đại học Việt Nam đầu tiên xây dựng và áp dụng chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế cho toàn bộ chương trình đào tạo Chuẩn với phương châm: “Phải đảm bảo dạy cho người học những kiến thức thật sự cần thiết, bám sát phương pháp, nội dung đào tạo của các trường đại học về kinh tế – kinh doanh hàng đầu trên thế giới”.

Do đó, chương trình đào tạo của UEH có tính liên thông và quốc tế hóa, chuẩn đầu ra đáp ứng được nhu cầu nhân lực chất lượng cao thị trường lao động hội nhập quốc tế với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, thông minh.