Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngân hàng (Chương trình Tiếng Việt)

Ngân hàng

Chương trình đào tạo Ngân hàng thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng hiểu và vận dụng thành thạo những lý thuyết tài chính ngân hàng cũng như các kỹ năng giao tiếp, phân tích, phản biện đã học để đưa ra các giải pháp trong những hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng như: huy động vốn, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro ngân hàng. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học, phương pháp luận, khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tự chủ, tư duy sáng tạo từ đó đặt nền tảng cho sinh viên theo đuổi các bậc học cao hơn, thăng tiến trong nghề nghiệp và có khả năng học tập suốt đời.

Mã đăng ký xét tuyển KSA: 7340201_03 

Mã đăng ký xét tuyển KSV: 7340201_01 

Chỉ tiêu (KSA): 250

Chỉ tiêu (KSV): 35

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi sự kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Tài chính cá nhân
 • Ngân hàng thương mại
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Ngân hàng đầu tư
 • Ngân hàng quốc tế
 • Phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Kiến thức tự chọn cơ sở chuyên ngành

 • Quản trị sự thay đổi
 • Chính sách tiền tệ
 • Phân tích và định giá chứng khoán
 • Quản trị đầu tư
 • Kiểm toán căn bản

Kiến thức chuyên ngành 

 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Luật ngân hàng
 • Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Thanh toán quốc tế
 • Kế toán ngân hàng
 • Quản trị ngân hàng

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

Tự chọn chuyên ngành 1 

 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Bancassurance
 • Quản lý bán hàng tại các định chế tài chính
 • Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa

Tự chọn chuyên ngành 2 

 • Marketing ngân hàng
 • Fintech trong ngân hàng
 • Quản trị ngân quỹ

Môn công nghệ 

 • Core Banking

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu các thuyết về kinh tế học, kinh tế chính trị, và luật pháp trong kinh doanh
 • Vận dụng các nguyên lý về kế toán doanh nghiệp và quản trị kinh doanh
 • Vận dụng các nguyên lý về tài chính ngân hàng và các lý thuyết về thị trường tài chính tiền tệ, thị trường vốn
 • Hiểu cơ chế vận hành của ngân hàng và các định chế tài chính
 • Vận dụng các kiến thức về luật pháp vào hoạt động của ngân hàng và các định chế tài chính
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động huy động vốn
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động cấp tín dụng
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động thanh toán trong nước và quốc tế
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động hỗ trợ cho các nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị điều hành, quản trị hoạt động của ngân hàng
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị rủi ro của ngân hàng
2. Kỹ năng:
 • Thành thạo trong việc lập luận, đưa ra ý kiến tranh luận về các vấn đề kinh tế và tài chính – ngân hàng.
 • Thuần thục trong việc nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề về kinh tế và tài chính – ngân hàng một cách sáng tạo
 • Làm việc theo nhóm và quản lý với vai trò lãnh đạo nhóm
 • Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác cùng với phổ biến kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cả đơn giản và phức tạp.
 • Sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong công việc
 • Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Tự giác làm việc hiệu quả, tự chịu trách nhiệm trong một nhóm hoặc đội để đạt được mục tiêu
 • Có thái độ tích cực với nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, có tinh thần thượng tôn pháp luật
 • Đủ kiến thức để làm việc tại ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác.
 • Học tập một cách chủ động và có khả năng đưa ra những ý kiến phản biện trong quá trình tự học
 • Học tập tiếp các chương trình sau đại học khối kinh tế tại tất cả các trường ĐH trong nước và quốc tế
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong và ngoài nước. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc trong và ngoài nước tại các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, các công ty đa quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
 • Sinh viên có thể đảm nhận các công việc như: hoạch định chính sách, quản lý rủi ro, quản lý và phân tích tín dụng, ngân hàng quốc tế, quản lý nguồn vốn, tư vấn tài chính, giao dịch viên, kế toán, chuyên viên tài chính, môi giới, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư … 
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đại học
 • Vinius University-Lithuania – trao đổi sinh viên 1 học kỳ

 • Đại học Siena – Ý: Trao đổi giảng viên (1 giảng viên, thời gian 1 tuần; trao đổi sinh viên (1 học kỳ)

 • Hiệp hội kế toán CPA- Úc:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng- Ngành Tài chính Ngân hàng được miễm 5/6 môn cơ bản trong chương trình chứng chủ hành nghề CPA. Các môn được miễn bao gồm:

(1) Economics and Marketing;

(2) Foundation of Marketing;

(3) Fundamentals of  Bussiness law;

(4) Bussiness Finance;

(5) Financial Accounting and Reporting.

 • Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc – The Association of Chartered Certified Accountants ACCA. ACCA công nhận các môn:

(1) Accounting in Business (AB)

(2) Financial Accounting (FA)

(3) Management Accounting (MA)

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM