Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Bảo hiểm – Tài chính (Song bằng)

Song ngành Bảo hiểm – Tài chính

 

Sinh viên song ngành tích hợp Bảo hiểm – Tài chính sở hữu 02 bằng đại học sau 4 năm đại học với 3 mảng kiến thức chính: Bảo hiểm, Đầu tư tài chính và Tài chính doanh nghiệp. Sau khi ra Trường, sinh viên không chỉ có đủ kiến thức và kỹ năng làm việc ở các công ty bảo hiểm mà còn ở các định chế tài chính – ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các tổ chức dịch vụ kế toán – kiểm toán trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp,…

Việc thiết kế chương trình này sẽ tăng thêm cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau ra trường. Đồng thời người học có kiến thức chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm để thích ứng với đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động.

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Bảo hiểm có thể đăng ký học song ngành tích hợp Bảo hiểm – Tài chính. 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM