Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH Đang tuyển sinh ĐHCQ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: UEH chính thức công bố mức điểm tối thiểu dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển Khóa 49 – Đại học chính quy (KSA và KSV) theo Phương thức 5 – Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đợt 1, năm 2023

Ngày 17/4/2023, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) chính thức công bố mức điểm tối thiểu dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

SỰ KIỆN TUYỂN SINH