Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Marketing (Chương trình Tiếng Việt)

Marketing

Cử nhân chương trình Marketing sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý thức trách nhiệm với xã hội; có kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Marketing, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học tốt để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Mã đăng ký xét tuyển KSA: 7340115_01

Mã đăng ký xét tuyển KSV: 7340115

Chỉ tiêu (KSA): 160

Chỉ tiêu (KSV): 70

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành
 • Quản trị học 
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế
 • Marketing căn bản
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính

Kiến thức ngành

 • Hành vi người tiêu dung
 • Nghiên cứu Marketing 
 • Quản trị marketing
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
Kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị thương hiệu
 • Marketing kỹ thuật số
 • Tư duy sáng tạo trong marketing
 • Truyền thông Marketing tích hợp
 • Marketing quốc tế 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Quản trị đổi mới sáng tạo
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Quản trị bán hàng
 • Marketing dịch vụ 
 • Quảng cáo
 • Quan hệ công chúng
 • Marketing xã hội
 • Marketing trong kinh doanh
 • Quản trị và phát triển sản phẩm mới

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Có các kiến thức cơ bản về toán, tin học và khoa học tự nhiên để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc và cuộc sống.
 • Có các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội, nhân văn cho việc giải thích, phân tích những vấn đề trong công việc và cuộc sống.
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý phù hợp với ngành
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị và kinh doanh trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn.
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực ngành Marketing trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn.
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng nhận thức và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực Marketing
 • Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh
 • Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Marketing
 • Có kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả trong môi trường hội nhập.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Có năng lực học tập suốt đời.
 • Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và học hỏi, phát triển bản thân
 • Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, đạt TOEIC 500 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có năng lực tự tạo lập doanh nghiệp hoặc làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế; các cơ quan nhà nước, đại diện thương mại; các tổ chức phi chính phủ về xã hội, giáo dục, y tế…

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM