Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (Tiếng Anh toàn phần)

Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) hợp tác cùng các tổ chức nghề nghiệp quốc tế hàng đầu (như Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales – ICAEW và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc – ACCA) phát triển Chương trình Kế toán tích hợp Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (gọi tắt là Chương trình Kế toán tích hợp).

Chương trình kế toán tích hợp đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia toàn cầu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán chuyên nghiệp để làm việc cho các công ty, tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam và quốc tế thông qua việc trang bị cho sinh viên hiểu biết rộng về lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội, kiến thức chuyên sâu về kế toán và kiểm toán theo thông lệ quốc tế cũng như các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động định hướng nghề nghiệp phong phú trong suốt quá trình học, và các chương trình hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, nắm bắt những yêu cầu cập nhật mới nhất về kỹ năng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại mạng lưới doanh nghiệp đối tác rộng khắp trong và ngoài nước của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế cam kết đồng hành cùng chương trình.

Sau khi trúng tuyển Chương trình Kế toán tích hợp, sinh viên sẽ chọn học 01 trong 02 tổ hợp chương trình:

 • Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ICAEW
 • Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ACCA

Khi hoàn tất chương trình đào tạo theo yêu cầu, sinh viên nhận được:

 • 01 Bằng cử nhân kế toán chính quy UEH
 • 01 Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, cụ thể:
  • Với chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ICAEW: chứng chỉ ICAEW CFAB và cơ hội tích lũy thêm chứng nhận đỗ 02 môn cấp độ Chuyên nghiệp (Professional level) của bằng cấp ICAEW ACA.
  • Với chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ACCA: chứng chỉ Diploma in Accounting and Business hoặc chứng chỉ Advanced Diploma in Accounting and Business.
 • Cơ hội giao lưu nghề nghiệp, kiến tập, thực tập sớm và việc làm cho sinh viên thông qua sự đồng hành của các doanh nghiệp trong mạng lưới đối tác lớn mạnh của ICAEW & ACCA Việt Nam, khu vực và toàn cầu.
 • Được trang bị và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu với các chuyên gia trong nước và quốc tế trong suốt quá trình học cùng cơ hội tham gia các cuộc thi quốc gia và quốc tế.

Ưu đãi của chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế:

 • ICAEW và ACCA phối hợp cùng UEH cung cấp nhiều gói học bổng giá trị và các hỗ trợ về tài chính như miễn phí đăng ký ban đầu, lệ phí thường niên, giảm chi phí giáo trình quốc tế…cho toàn bộ sinh viên của chương trình.
Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

1.Với chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ICAEW:

Kiến thức giáo dục đại cương: 51 tín chỉ

 • Triết học Mac-Lenin
 • Kinh tế chính trị Mac-Lenin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Kế toán tài chính 1 (ICAEW CFAB – Accounting)
 • Kinh doanh, công nghệ và tài chính (ICAEW CFAB – Business, Technology & Finance)
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 64 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành: 31 tín chỉ

 • ICAEW_Nguyên tắc thuế (ICAEW CFAB-Principle of Taxation)
 • Tài chính doanh nghiệp
 • ICAEW_Kế toán tài chính 2 (ICAEW CFAB-Accounting)
 • ICAEW_Kế toán quản trị 1 (ICAEW CFAB-Management Information)
 • ICAEW_Kế toán quản trị 2 (ICAEW CFAB-Management Information)
 • Kế toán công
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • ICAEW_Kiểm toán 1 (ICAEW CFAB -Assurance)
 • ICAEW_Kế toán tài chính và lập báo cáo 1 (ICAEW ACA -Financial Acccounting & Reporting)

Kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ bắt buộc + 9 tín chỉ tự chọn

Bắt buộc

 • Kế toán tài chính Việt Nam
 • ICAEW_Kế toán tài chính và lập báo cáo 2 (ICAEW ACA-FAR)
 • ICAEW_Kế toán tài chính và lập báo cáo 3 (ICAEW ACA-FAR)
 • ICAEW_Kiểm toán 2 (ICAEW CAFB -Assurance)
 • An toàn thông tin kế toán
 • Phân tích dữ liệu trong kế toán
 • Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết học thuật
 • ICAEW_Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo (ICAEW ACA-Audit & assurance)

Kiến thức bổ trợ chuyên ngành tự chọn (chọn 3 trong 6)

 • Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ thông tin
 • Hệ thống thuế Việt Nam
 • Thanh toán quốc tế
 • Kiểm soát nội bộ
 • Kiểm toán công nghệ thông tin
 • Quản trị rủi ro tài chính

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

 2.Với chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp của ACCA:

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mac-Lenin
 • Kinh tế chính trị Mac-Lenin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu
 • Kế toán tài chính 1 (ACCA – Financial Accounting F3)
 • Kinh doanh và công nghệ và tài chính (ACCA – Business & Technology F1)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành: 32 tín chỉ

 • ACCA_Thuế (ACCA-F6)
 • Tài chính doanh nghiệp
 • ACCA_Kế toán tài chính 2 (ACCA-F3)
 • ACCA_Kế toán quản trị (ACCA-F2
 • Kế toán công
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • ACCA_Quản trị hiệu quả hoạt động 1(ACCA-F5)
 • ACCA_Kiểm toán 1 (ACCA-F8)
 • ACCA_Báo cáo tài chính 1 (ACCA-F7)
 • ACCA_Quản trị tài chính 1 (ACCA-F9)

Kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ bắt buộc + 9 tín chỉ tự chọn

Bắt buộc

 • Kế toán tài chính Việt Nam
 • ACCA_Báo cáo tài chính 2 (ACCA-F7)
 • ACCA_Quản trị hiệu quả hoạt động 2(ACCA-F5)
 • ACCA_Quản trị tài chính 2 (ACCA – F9)
 • ACCA_Kiểm toán 2 (ACCA-F8)
 • An toàn thông tin kế toán
 • Phân tích dữ liệu trong kế toán
 • Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết học thuật

Tự chọn (chọn 3 môn trong 6 môn)

 • Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ thông tin
 • Thuế tài sản
 • Thanh toán quốc tế
 • Kiểm soát nội bộ
 • Kiểm toán công nghệ thông tin
 • Quản trị rủi ro tài chính

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Hiểu biết về môi trường chính trị, môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật và có những hiểu biết kiến thức nền tảng liên quan đến quản trị, tài chính, thuế, để giải quyết các tình huống kinh doanh trong thực tiễn.
 • Vận dụng kiến thức về kế toán tài chính, kiểm toán để lập, phân tích, kiểm toán báo cáo tài chính được trình bày theo chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế/ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam cho các đơn vị thuộc khu vực công và khu vực tư
 • Vận dụng sáng tạo kiến thức về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và quản trị tài chính để có thể quản trị các nguồn lực tài chính trong đơn vị.
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro doanh nghiệp và đảm bảo an toàn thông tin kế toán trong đơn vị
 • Ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức hệ thống thông tin kế toán và phân tích dữ liệu kế toán nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định.

2.Kỹ năng

 • Thành thạo các kỹ năng thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin để giải quyết vấn đề, đồng thời có thể ra quyết định khi cần thiết
 • Có khả năng phản biện, khả năng sáng tạo, đề xuất những giải pháp mang tính mới, đột phá
 • Có kỹ năng giao tiếp nói và viết, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ một cách hiệu quả để làm việc trong môi trường hội nhập đa quốc gia.
 • Có khả năng lãnh đạo/ khởi nghiệp, có khả năng làm việc nhóm, kỹ năng thương lượng, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm
 • Có kỹ năng nhận thức và sử dụng công nghệ trong việc giải quyết các vấn đề chuyên môn lĩnh vực kế toán – kiểm toán

3.Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 • Có ý thức trách nhiệm đối với cá nhân và cộng đồng, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, và tuân thủ các quy định của pháp luật, của đơn vị làm việc
 • Có năng lực làm việc độc lập trong môi trường công nghệ số và dữ liệu lớn
 • Có năng lực học tập suốt đời
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của UEH.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc ở các vị trí sau:

– Kế toán viên, kiểm soát viên nội bộ, chuyên viên phân tích dữ liệu tài chính – kế toán

 • Công ty đa quốc gia
 • Tổ chức tài chính, quỹ tín dụng, ngân hàng quốc tế
 • Doanh nghiệp ở Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực ASEAN/ quốc tế

– Kiểm toán viên độc lập, chuyên viên tư vấn thuế, chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin

 • Công ty kiểm toán Big4
 • Công ty kiểm toán đa quốc gia
 • Công ty kiểm toán Việt Nam

– Chuyên viên phân tích/ phát triển/ triển khai hệ thống thông tin kế toán

 • Doanh nghiệp phát triển và triển khai phần mềm ở Việt Nam và quốc tế

– Giảng viên, chuyên viên nghiên cứu

 • Cơ sở giáo dục ở Việt Nam và quốc tế
 • Viện nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế
 •