Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Công nghệ Marketing (Chương trình Tiếng Việt)

Công nghệ Marketing 

Cử nhân ngành Marketing kỹ thuật số đào tạo các kiến thức, kỹ năng, và năng lực làm việc về việc sử dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, và công nghệ trong việc hiểu hành trình khách hàng, để đưa ra các quyết định marketing phù hợp và chính xác. Sinh viên được trang bị thêm các kiến thức nền tảng về marketing kỹ thuật số, thiết kế trải nghiệm khách hàng dựa vào các công cụ số, thiết kế, xây dựng, nội dung videos, hình ảnh dựa vào mong muốn của từng nhóm khách hàng. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kiến thức nền tảng về kinh doanh quốc tế, quản trị, tài chính, kế toán, logistics. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng phân tích đánh giá môi trường kinh doanh quốc tế, kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm và ngoại ngữ. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được rèn luyện các năng lực tự chủ, tinh thần học tập suốt đời và có trách nhiệm, đạo đức với cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các bộ phận về nghiên cứu thị trường, phân tích marketing, phân tích dữ liệu, quản lý quảng cáo, quản trị media, trưởng phòng marketing.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340115_02

Chỉ tiêu: 70

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

 

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ (4)
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Marketing căn bản
 • Phân tích kinh doanh (R studio & SPSS)
 • Cấu trúc và cơ sở dữ liệu
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế

Kiến thức ngành 

 • Ứng dụng công nghệ trong Marketing
 • Phân tích dữ liệu mạng xã hội
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Hành vi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số
 • Nghiên cứu marketing
 • Dữ liệu lớn trong marketing

Kiến thức chuyên ngành 

 • Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng vào marketing
 • Biểu diễn trực quan hóa dữ liệu
 • Thực hành Phân tích marketing
 • Blockchain trong kinh doanh

Kiến thức chuyên ngành tự chọn  

Chọn 1 trong 2: 

 • Phân tích Website và Thiết kế giao diện Web
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Chọn 1 trong 2: 

 • Sáng tạo nội dung kỹ thuật số
 • Trình bày và tạo nội dung quảng cáo

Chọn 1 trong 2:

 • Sáng tạo và thiết kế sản phẩm mới
 • Quản trị tài chính

Chọn 1 trong 2: 

 • Mạng xã hội và marketing thiết bị di động
 • Marketing trong kỷ nguyên số

Học kỳ doanh nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1.Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Hiểu và giải thích được kiến thức đại cương về triết học, an ninh quốc phòng, chính trị và pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội.
 • Áp dụng kiến thức ngành kinh tế, quản trị, bao gồm kiến thức về kinh doanh quốc tế, marketing cơ bản, quản trị học, tài chính, logistics, thương mại.
 • Áp dụng các kiến thức chuyên ngành Marketing kỹ thuật số bao gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng dữ liệu bằng hình ảnh, blockchain, vào việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn.
 • Áp dụng các kiến thức chuyên ngành Marketing kỹ thuật số bao gồm marketing kỹ thuật số, sáng tạo nội dung, thiết kế trải nghiệm khách hàng vào việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn.

2. Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Thực hiện được  một cách cơ bản việc phân tích quản trị, tài chính, kế toán, logistics, thương mại, Công nghệ marketing, marketing kỹ thuật số.
 • Thành thạo trong phân tích dữ liệu marketing, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain trong việc tìm hiểu khách hàng, nâng cao độ tin cậy và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực Công nghệ marketing.
 • Thực hành nghề nghiệp tốt, có năng lực phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề, đưa ra các hướng giải quyết trong lĩnh vực quản trị công nghệ marketing. Vận dụng được tư duy hệ thống và logic để giải quyết các vấn đề chính và tuân thủ các các qui định về đạo đức nghề nghiệp.
 • Sử dụng Tiếng Anh giao tiếp, nghe nói đọc hiểu trong công việc chuyên môn. Tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu tiếng Anh chuyên mo6bn hiệu quả từ các nguồn quốc tế uy tín.

3. Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có năng lực học tập suốt đời.Tự nghiên cứu, nâng cao và đổi mới kiến thức, biết cách cập nhật và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn vận hành; nâng cao khả năng nhận biết điểm mạnh yếu trong nguồn lực bản thân và bên ngoài giúp tự cải thiện nâng cao năng lực, cũng như tổ chức và sắp xếp công việc, chủ động lập kế hoạch nghề nghiệp cá nhân.

 • Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, và chịu trách nhiệm cá nhân.
 • Có năng lực tổ chức thực hiện quản lí thời gian, công việc và học hỏi, phát triển bản thân.
 • Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500. 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất. 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Công nghệ Marketing có khả năng trở thành 

 • Chuyên gia phân tích dữ liệu marketing
 • Nhà phân tích tiếp thị – Truyền thông kỹ thuật số
 • Nhà nghiên cứu
 • Chuyên gia SEO / SEM
 • Thiết kế apps, website
 • Chuyên gia tư vấn phân tích kinh doanh
 • Chuyên gia BI
 • Nhà phân tích hệ thống kinh doanh
 • Nhà phân tích hệ thống máy tính
 • Nhà phân tích dữ liệu
 • Nhà phân tích thông tin
 • Quản lý thông tin/nhân viên thông tin
 • Nhà phân tích thị trường
 • Quản lý dự án
 • Giáo viên/ Giảng viên/ Chuyên viên nghiên cứu.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM