Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Tiếng Anh thương mại – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Song bằng)

Song ngành Tiếng Anh thương mại – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Sinh viên song ngành tích hợp Tiếng Anh thương mại – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ sở hữu 02 bằng đại học sau 4 năm học. 

Đối tượng người học

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Tiếng Anh thương mại có thể đăng ký học song ngành tích hợp Tiếng Anh thương mại – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 

1. Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng học chương trình thứ hai khi đang học năm nhất của chương trình đào tạo thứ nhất. 

2. Sinh viên được chính thức theo học chương trình thứ hai khi: 

a. Đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. 

b. Hoàn tất thủ tục đăng ký đúng thời hạn quy định. 

c. Tại thời điểm xét học chương trình thứ hai, sinh viên không thuộc diện vi phạm kỉ luật và phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau: 

 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh; 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

3. Sinh viên đăng ký học song ngành tích hợp khi và chỉ khi đang theo học ngành đào tạo thuộc các ngành đào tạo thứ nhất của CTĐT song ngành tích hợp. 

4. Thời điểm sinh viên đăng ký trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm thứ ba) của khóa học. 

5. Định kỳ hàng năm, đơn vị quản lý đào tạo thông báo, hướng dẫn quy trình đăng ký học chương trình thứ hai đến sinh viên hệ Đại học chính quy và các đơn vị liên quan. 

Xem thêm Quy định TẠI ĐÂY 

I. Khối kiến thức đại cương (56 tín chỉ) 

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kỹ năng nghe – nói trung cấp
 • Kỹ năng đọc trung cấp
 • Kỹ năng viết trung cấp
 • Đại cương văn hóa Việt Nam
 • Tiếng Việt thực hành
 • Kỹ năng nghe – nói cao trung cấp
 • Kỹ năng đọc cao trung cấp
 • Kỹ năng viết cao trung cấp
 • Kỹ năng nghe – nói nâng cao 1
 • Kỹ năng đọc nâng cao 1
 • Kỹ năng viết nâng cao 1
 • Văn phạm nâng cao
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Tin học trong kinh doanh

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành (36 tín chỉ) 

 • Ngữ âm – Âm vị học
 • Ngữ nghĩa học
 • Hình thái – Cú pháp học
 • Kỹ năng nghe – nói nâng cao 2
 • Kỹ năng đọc nâng cao 2
 • Kỹ năng viết nâng cao 2
 • Diễn thuyết trước công chúng
 • Phương pháp nghiên cứu trong ngôn ngữ
 • Chọn 1 trong 2: Văn hóa Anh – Mỹ hoặc Văn học Anh – Mỹ
 • Quản trị du lịch
 • Quản trị kênh phân phối trong du lịch
 • Quản trị hiệu quả

Kiến thức chuyên ngành (49 tín chỉ) 

 • Marketing căn bản
 • Kinh doanh quốc tế
 • Luật kinh doanh
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Giao tiếp kinh doanh liên văn hóa
 • Biên dịch thương mại
 • Phiên dịch thương mại
 • Quản trị học
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Quản trị vận hành tour
 • Quản trị bán sản phẩm lữ hành
 • Chọn 1 trong 2: Phát triển dịch vụ lữ hành hoặc Hướng dẫn du lịch
 • Quản trị điểm đến
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong du lịch
 • Kiến tập

Kiến thức tự chọn 

 • Tiếng Anh trong các lĩnh vực kinh doanh
 • Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị
 • Tiếng Anh chuyên ngành Logistics
 • Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch và Khách sạn
 • Tiếp thị lữ hành
 • Du lịch theo nhu cầu đặc biệt
 • Tâm lý du khách
 • Quản trị lữ hành doanh nghiệp
 • Ứng dụng điện toán trong du lịch
 • Dịch vụ vận chuyển hành khách
 • Quản trị phân phối lữ hành
 • Du lịch trọn gói
 • Du lịch có trách nhiệm
 • Phát triển du lịch bền vững
 • Văn hoá và di sản

III. Thực tập tốt nghiệp (10 tín chỉ) 

Tổng cộng: 169 Tín chỉ 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM