Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Bất động sản (Chương trình Tiếng Việt)

Bất động sản

Chương trình Bất động sản tại UEH là chương trình đào tạo về bất động sản trình độ đại học hướng tới phát triển bền vững về môi trường và xã hội. Chương trình tạo ra những nhà thực hành và chuyên gia có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh liên quan đến bất động sản, hiểu được mối quan hệ giữa phát triển đô thị và phát triển bền vững, và có trách nhiệm xã hội.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340116

Chỉ tiêu: 110

Video giới thiệu về chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành: 60 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Kinh tế bất động sản
 • Kinh tế đô thị
 • Kỹ năng viết & ứng dụng truyền thông
 • Quy hoạch đô thị và nhà ở 
 • Phát triển bất động sản
 • Đầu tư và tài trợ bất động sản
 • Thẩm định giá bất động sản ứng dụng
 • Luật về bất động sản

Kiến thức Chuyên ngành

Chuyên ngành 1: Đầu tư bất động sản

 • Phương pháp định lượng nâng cao
 • Thẩm định giá bất động sản nâng cao
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính 
 • Phân tích tài chính
 • Phân tích và quản trị rủi ro bất động sản
 • Phân tích chiến lược đầu tư bất động sản
 • Quản trị tài sản bất động sản
 • Phân tích thị trường bất động sản
 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Tài chính hành vi 
 • Doanh nghiệp bất động sản
 • Mapping thành phố
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Dữ liệu lớn và ứng dụng

Chuyên ngành 2: Phát triển bất động sản 

 • Phát triển bất động sản nâng cao
 • Doanh nghiệp bất động sản
 • Thiết kế và xây dựng
 • Quản lý dự án bất động sản
 • Marketing căn bản
 • Marketing dịch vụ
 • Phân tích thị trường bất động sản
 • Mapping thành phố
 • Marketing kỹ thuật số
 • Phương pháp định lượng nâng cao
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Marketing trong kỷ nguyên số
 • Lịch sử kiến trúc và đô thị
 • Thiết kế đô thị thông minh
 • Cơ sở dữ liệu

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức:

 • Có khả năng ứng dụng thành thạo kiến thức kinh tế vi mô, vĩ mô, kinh tế đô thị để phân tích các hiện tượng liên quan thị trường bất động sản 
 • Có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản về quy hoạch đô thị & thiết kế để hiểu phân tích quy hoạch liên quan đến thị trường và phát triển bền vững
 • Có hiểu biết pháp lý liên quan sử dụng đất và bất động sản. Đối với sinh viên thuộc chuyên ngành phát triển bất động sản thì hiểu và giải thích pháp lý trong kinh doanh bất động sản
 • Có khả năng ứng dụng thành thạo kiến thức về tài chính để phân tích bảng tính chi phí, doanh thu, và các vấn đề thuộc tài chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, và thẩm định giá bất động sản. Đối với sinh viên chuyên ngành đầu tư bất động sản thì có thêm kiến thức nâng cao về phân tích tài chính doanh nghiệp.
 • Có khả năng sử dụng kiến thức cơ bản về quá trình phát triển bất động sản để hiểu hệ sinh thái các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam và ở nước ngoài
 • Có khả năng áp dụng thành thạo kiến thức về marketing và quá trình phát triển bất động sản để phân tích và đánh giá nghiên cứu thị trường
2. Kỹ năng:
 • Có năng lực tổ chức nghiên cứu để tìm ra câu trả lời cho một vấn đề phức tạp sử dụng phương pháp định lượng và sử dụng phần mềm chuyên dụng
 • Có khả năng vận dụng tư duy phản biện, sáng tạo và tư duy phát triển trong phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau
 • Thuần thục việc xây dựng và tổ chức thuyết trình chuyên nghiệp trong những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn
 • Thuần thục trong giao tiếp bằng văn bản trong môi trường chuyên nghiệp
 • Thuần thục cách tổ chức và quản trị nhóm làm việc hiệu quả và có thể áp dụng vào thực tế ở mức độ cơ bản
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Thuần thục sự khác biệt và đa dạng và tôn trọng sự khác biệt trong xã hội
 • Có khả năng làm theo hướng dẫn để đưa ra những giải pháp tích hợp trách nhiệm xã hội trong công việc

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành bất động sản có thể đảm nhận công việc tại các vị trí chuyên viên phân tích thị trường bất động sản, chuyên viên môi giới bất động sản, chuyên viên quản trị tài sản bất động sản như quản trị tòa nhà, quản trị khách sạn, chuyên viên phân tích đầu tư và tài chính bất động sản, chuyên viên định giá tài sản bất động sản. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty đầu tư và phát triển bất động sản, quỹ đầu tư, các ngân hàng và công ty tài chính, các công ty kiểm toán và thẩm định giá, cơ quan thuế, Hiệp hội bất động sản, Hiệp hội thẩm định giá, các ban ngành liên quan như sở kế hoạch và đầu tư, sở xây dựng, sở tài nguyên và môi trường, viện nghiên cứu. 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM