Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Tài chính (Chương trình Tiếng Việt)

Tài chính

Chương trình đào tạo Tài chính thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, có thể đảm nhiệm các công việc quản trị tài chính ở các mức độ yêu cầu khác nhau cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, công ty cổ phần, và tại các công ty đa quốc gia. Người học cũng sẽ được cung cấp kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, phân tích và đầu tư trên thị trường tài chính để có thể đảm nhiệm các công việc đòi hỏi chuyên môn cao tại các định chế tài chính trung gian, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và ngân hàng. Cử nhân tốt nghiệp chương trình Tài chính cũng sẽ được lĩnh hội các kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết, khả năng làm việc độc lập, làm việc dưới áp lực cao, kỹ năng hợp tác, để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực tài chính mà hiện đang thay đổi rất nhanh. Người học sau khi tốt nghiệp cũng sẽ có sự am hiểu sâu sắc về kiến thức pháp luật trong lĩnh vực tài chính, thể hiện đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc chuyên nghiệp, khả năng tự học và mong muốn học tập suốt đời.

Mã đăng ký xét tuyển KSA: 7340201_05

Mã đăng ký xét tuyển KSV: 7340201_02

Chỉ tiêu (KSA): 510

Chỉ tiêu (KSV): 35

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4,5 năm, 02 bằng cử nhân): Tài chính – Bảo hiểm (Xem chi tiết chương trình tại đây)

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin 
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học 
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh 
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 
 • Luật kinh doanh 
 • Nguyên lý kế toán 
 • Khoa học dữ liệu 
 • Kỹ năng mềm 
 • Khởi nghiệp kinh doanh 

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Lý thuyết tài chính 
 • Tài chính doanh nghiệp 
 • Tài chính quốc tế 
 • Kinh tế lượng tài chính
 • Kế toán tài chính 
 • Đầu tư tài chính 
 • Điều hành công ty cổ phần và Đạo đức trong tài chính 
 •  Quản trị và chiến lược ngân hàng 
 • Hoạch định thuế 
 • Kinh Tế Lượng Tài Chính nâng cao 
 • Quản trị học
 • Luật doanh nghiệp
 • Kế toán quản trị

Kiến thức chuyên ngành 

Chuyên ngành Tài Chính 

 • Tài chính doanh nghiệp nâng cao
 • Tài chính định lượng
 • Tài chính công ty đa quốc gia
 • Phân tích tài chính
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Hoạch định ngân sách vốn đầu tư
 • Sáp nhập, Mua lại và Tái cấu trúc doanh nghiệp

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

Chuyên ngành Tài chính 

 • Tài chính hành vi
 • Định giá doanh nghiệp
 • Vốn cổ phần tư nhân và vốn đầu tư mạo hiểm
 • Đầu tư bất động sản
 • Tài Chính khởi nghiệp
 • Công nghệ tài chính
 • Thực hành quản trị rủi ro công ty

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Nhận biết và giải thích các kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin.
 • Tóm lược và áp dụng một cách có hệ thống các kiến thức về kinh tế, quản trị và kinh doanh, Tài chính – kế toán vào hoạt động quản trị tài chính của doanh nghiệp.
 • Giải thích, phân tích, và áp dụng một cách có hệ thống các kiến thức lý thuyết nền tảng áp dụng vào thực tiễn lĩnh vực tài chính.
 • Phân tích những vấn đề thực tiễn và áp dụng các kiến thức chuyên sâu vào hoạt động quản lý tài chính trong doanh nghiệp.
 • Liên hệ giữa lý thuyết vào thực tiễn để hoạch định, phân tích và ra quyết định quản lý tài chính của doanh nghiệp;
 • Áp dụng và đối chiếu từ các kiến thức chuyên sâu vào lĩnh vực tài chính doanh nghiệp qua một số hoạt động chuyên biệt trong một số trường hợp phù hợp với định hướng nghề nghiệp.
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng tổng hợp và tính toán để ra quyết định về quản trị tài chính doanh nghiệp;
 • Có kỹ năng sơ đồ hóa, phân tích dữ liệu lớn phục vụ tiến trình phân tích và ra quyết định trong phạm vi hoạt động quản lý tài chính của doanh nghiệp;
 • Có năng lực ngoại ngữ đạt mức TOEIC (Test of English for International Communication) 500 trở lên; có khả năng sử dụng thuần thục công nghệ thông tin theo chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification);
 • Có kỹ năng thảo luận, trình bày và giải thích các vấn đề thay đổi từ môi trường tác động lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Có kỹ năng học hỏi và kết hợp các thành viên trong nhóm để thảo luận và trình bày các giải pháp trong quản trị tài chính doanh nghiệp.
3. Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:
 • Người học có khả năng học hỏi và kết hợp với các bên có liên quan để tổ chức, phân tích, hoạch định và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề thuộc về lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp theo những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
 • Người học phát triển khả năng học hỏi và xây dựng kế hoạch học tập trong lĩnh vực quản trị tài chính doanh nghiệp để phát triển khả năng tự học tập, nghiên cứu cho nghề nghiệp trước những thay đổi của môi trường tài chính toàn cầu.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Tài chính-Ngân hàng chuyên ngành Tài chính có năng lực đảm nhiệm các vị trí ở các công ty và các định chế tài chính-ngân hàng: chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, chuyên gia phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, chuyên gia quản trị và định giá tài sản tài chính, chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, chuyên gia thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, chuyên gia tín dụng và đầu tư, chuyên gia kinh doanh ngoại hối, chuyên gia quản lý và kinh doanh vốn, chuyên gia tư vấn tài chính tại các cơ quan như: các doanh nghiệp, các định chế ngân hàng và tài chính, các công ty kiểm toán trong nước và quốc tế.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM