Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế (Song bằng)

Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế

 

Trúng tuyển vào ngành Kinh doanh nông nghiệp sinh viên có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp học trong tổng thời gian khoảng 4 năm để cùng lúc sở hữu bằng cử nhân Kinh doanh nông nghiệp và bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế. Đặc biệt, các học phần chỉ thuộc ngành Kinh doanh quốc tế trong song ngành tích hợp được giảm 50% học phí; và bằng cử nhân của ngành học thứ hai từ song ngành tích hợp hoàn toàn giống với bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế. 

Chương trình song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế hướng đến cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về hoạt động kinh doanh quốc tế; quan hệ kinh tế quốc tế; quản trị công ty đa quốc gia; quản trị nhân sự, marketing, và logistics quốc tế; quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; nâng cao năng lực ngoại ngữ cùng các kiến thức và kỹ năng về kinh doanh nông nghiệp để sẵn sàng làm việc kinh doanh trong môi trường đa quốc gia của các tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.

Chương trình đào tạo tại TP.HCM (mã trường KSA) và Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV).  

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Kinh doanh nông nghiệp có thể đăng ký học song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế. 

1. Sinh viên đăng ký nguyện vọng học song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế khi đã hoàn tất năm nhất của ngành Kinh doanh nông nghiệp.

2. Sinh viên được chính thức theo học song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế khi:

a. Đã được xếp trình độ năm thứ hai của ngành Kinh doanh nông nghiệp.
b. Hoàn tất thủ tục đăng ký đúng thời hạn quy định.
c. Tại thời điểm xét học song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế, sinh viên không thuộc diện vi phạm kỉ luật và phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:

 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy của năm nhất ngành Kinh doanh nông nghiệp xếp loại khá trở lên; hoặc 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy của năm nhất ngành Kinh doanh nông nghiệp xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của ngành Kinh doanh quốc tế trong năm tuyển sinh.

3. Thời điểm sinh viên đăng ký học song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm thứ ba) của khóa học.

4. Định kỳ hàng năm, đơn vị quản lý đào tạo có thông báo, hướng dẫn quy trình đăng ký học chương trình song ngành tích hợp đến sinh viên hệ Đại học chính quy và các đơn vị liên quan.

I. Khối kiến thức đại cương (50 tín chỉ) 

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Quản trị chuỗi cung ứng)

II. Khối kiến thức chuyên nghiệp (84 tín chỉ)

Kiến thức cơ sở song ngành

 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Kinh tế học tài chính
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị học
 • Marketing căn bản
 • Quản trị chiến lược toàn cầu

Kiến thức kinh doanh song ngành

 • Quản trị kinh doanh nông nghiệp
 • Chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững
 • Marketing kinh doanh nông nghiệp
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Logistics quốc tế
 • Hệ thống thông tin quản lý

Kiến thức chuyên ngành 1

Bắt buộc ngành 1

 • Chiến lược kinh doanh nông nghiệp
 • Dự án kinh doanh nông nghiệp
 • Nghiên cứu thị trường nông nghiệp
 • Marketing và quản trị xuất khẩu nông sản

Tự chọn ngành 1 

 • Tài chính kinh doanh nông nghiệp
 • Quản lý thu mua nông sản
 • Hành vi tổ chức trong kinh doanh
 • Chính sách nông nghiệp và thực phẩm
 • Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Hệ thống thông tin quản lý

Kiến thức chuyên ngành 2 

Bắt buộc ngành 2 

 • Thương mại quốc tế
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

Tự chọn ngành 2

 • Quản trị đa văn hóa
 • Kinh doanh quốc tế tại Châu Á
 • Phân tích kinh doanh
 • Dự án kinh doanh quốc tế
 • Marketing quốc tế
 • Marketing trong kỷ nguyên số

III. Thực tập tốt nghiệp (10 tín chỉ) 

Tổng cộng: 144 tín chỉ

 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM