Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế (Song bằng)

Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế

 

Trúng tuyển vào ngành Kinh doanh nông nghiệp sinh viên có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp học trong tổng thời gian khoảng 4 năm để cùng lúc sở hữu bằng cử nhân Kinh doanh nông nghiệp và bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế. Đặc biệt, các học phần chỉ thuộc ngành Kinh doanh quốc tế trong song ngành tích hợp được giảm 50% học phí; và bằng cử nhân của ngành học thứ hai từ song ngành tích hợp hoàn toàn giống với bằng cử nhân Kinh doanh quốc tế. 

Chương trình song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế hướng đến cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về hoạt động kinh doanh quốc tế; quan hệ kinh tế quốc tế; quản trị công ty đa quốc gia; quản trị nhân sự, marketing, và logistics quốc tế; quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; nâng cao năng lực ngoại ngữ cùng các kiến thức và kỹ năng về kinh doanh nông nghiệp để sẵn sàng làm việc kinh doanh trong môi trường đa quốc gia của các tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.

Chương trình đào tạo tại TP.HCM (mã trường KSA) và Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV).  

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Kinh doanh nông nghiệp có thể đăng ký học song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế. 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM