Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Song bằng)

Song ngành Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Trúng tuyển vào chương trình Kinh doanh nông nghiệp sinh viên có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp học trong tổng thời gian khoảng 4 năm để cùng lúc sở hữu bằng cử nhân Kinh doanh nông nghiệp và bằng cử nhân Logistics & quản lý chuỗi cung ứng. Đặc biệt, các học phần chỉ thuộc ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trong song ngành tích hợp được giảm 50% học phí; và bằng cử nhân của ngành học thứ hai từ song ngành tích hợp hoàn toàn giống với bằng cử nhân Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. 

Chương trình song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và quản lý chuỗi cung ứng hướng đến cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về quản lý và vận hành chuỗi cung ứng; điều hành hệ thống giao nhận, kho vận, và vật tư; phát triển các giải pháp tối ưu trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp; xây dựng chiến lược phát triển ngành dịch vụ logistics; nâng cao năng lực ngoại ngữ cùng các kiến thức và kỹ năng về kinh doanh nông nghiệp để đáp ứng các cơ hội việc làm tại phòng quản lý chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp nông nghiệp thực phẩm, các doanh nghiệp logistics, các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức chính phủ về logistics, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp vận tải, ngân hàng, cũng như làm các công việc nghiên cứu.

Chương trình đào tạo tại TP.HCM (mã trường KSA) và Phân hiệu Vĩnh Long (mã trường KSV)

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Kinh doanh nông nghiệp có thể đăng ký học song ngành tích hợp Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.