Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh thương mại (Chương trình Tiếng Việt)

Kinh doanh thương mại

Chương trình Kinh doanh thương mại cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về cách thức vận hành của doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong nước và thương mại quốc tế, đảm bảo sự tự tin để có thể thành công trong môi trường kinh doanh hội nhập toàn cầu và thích ứng tốt với môi trường kinh doanh thay đổi, đồng thời ứng dụng công nghệ và kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số không ngừng phát triển, hình thành và phát triển những kỹ năng lãnh đạo, quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh trong các công ty nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng, phát triển được kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm và hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340121

Chỉ tiêu: 210

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Kinh doanh quốc tế
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
Kiến thức ngành
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị bán hàng 
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
Kiến thức chuyên ngành
 • Hành vi người tiêu dung
 • Quản trị bán lẻ
 • Nghiên cứu Marketing
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Dự án kinh doanh
 • Marketing dịch vụ
 • Quản trị dịch vụ
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Marketing trong kỷ nguyên số

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức
 • Có các kiến thức cơ bản về toán học, đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification) tin học và khoa học tự nhiên để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc và cuộc sống.
 • Có các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội, nhân văn cho việc phân tích, giải thích những vấn đề trong công việc và cuộc sống.
 • Có kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý đủ để nhận thức môi trường kinh tế trong và ngoài nước, phát hiện và nắm bắt cơ hội kinh doanh
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị và kinh doanh trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn.
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực ngành Kinh doanh thương mại trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại.
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng nhận thức và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả, có kỹ năng thuyết trình, xử lý văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đạt trình độ TOEIC 550, và làm việc trong môi trường hội nhập.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Có năng lực học tập suốt đời, có ý thức học tập để hoàn thiện, cập nhật kiến thức cho bản thân, có tinh thần cầu tiến
 • Có năng lực làm việc độc lập, lập kế hoạch quản lý công việc cá nhân, có kỹ năng làm việc theo nhóm và quản lý hoạt động của nhóm
 • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc, chịu đựng áp lực công việc cao, dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc
 • Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và nội quy, quy định nơi làm việc
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, đạt TOEIC 500 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh thương mại có khả năng làm việc về quản lý các hoạt động thương mại tại các tổ chức quản lý nhà nước, các công ty sản xuất kinh doanh, công ty thương mại, công ty kinh doanh dịch vụ.

Lĩnh vực cụ thể mà sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ở vị trí: quản trị viên thương mại trong các tổ chức quản lý nhà nước (như bộ và sở thương mại, sở kế hoạch đầu tư, cơ quan tham tán thương mại); quản trị viên thương mại và nhân viên kinh doanh tại các công ty kinh doanh hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp, kinh doanh dịch vụ (như xuất nhập khẩu, hãng vận tải tàu biển, bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện). Ngoài ra, sinh viên có khả năng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện lợi.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM