Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Kế toán doanh nghiệp – Thuế (Song bằng)

Song ngành Kế toán doanh nghiệp – Thuế 

 

Trúng tuyển vào chương trình Kế toán doanh nghiệp, người học có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp Kế toán doanh nghiệp – Thuế. Sau 4 năm, người học sở hữu bằng tốt nghiệp Kế toán doanh nghiệp và bằng đại học thứ hai của chương trình Thuế. 

Chương trình song ngành cung cấp các kiến thức chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán quốc tế, kiểm toán báo cáo tài chính cũng như các kiến thức liên quan. Sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh, năng động, sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, biết điều hành quản lý và giải quyết các vấn đề kế toán, kiểm toán đồng thời, chương trình còn trang bị cho người học các hiểu biết chuyên sâu về Thuế.

Đối tượng người học

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Kế toán doanh nghiệp có thể đăng ký học song ngành tích hợp Kế toán doanh nghiệp – Thuế. 

1. Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng học chương trình thứ hai khi đang học năm nhất của chương trình đào tạo thứ nhất. 

2. Sinh viên được chính thức theo học chương trình thứ hai khi: 

 1. Đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. 
 2. Hoàn tất thủ tục đăng ký đúng thời hạn quy định. 
 3. Tại thời điểm xét học chương trình thứ hai, sinh viên không thuộc diện vi phạm kỉ luật và phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau: 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh; 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

3. Sinh viên đăng ký học song ngành tích hợp khi và chỉ khi đang theo học ngành đào tạo thuộc các ngành đào tạo thứ nhất của CTĐT song ngành tích hợp. 

4. Thời điểm sinh viên đăng ký trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm thứ ba) của khóa học. 

5. Định kỳ hàng năm, đơn vị quản lý đào tạo thông báo, hướng dẫn quy trình đăng ký học chương trình thứ hai đến sinh viên hệ Đại học chính quy và các đơn vị liên quan. 

Xem thêm Quy định TẠI ĐÂY 

I. Kiến thức giáo dục đại cương (50 tín chỉ)

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (93 tín chỉ)

Kiến thức cơ sở chung cho song ngành

 • Hệ thống thuế Việt Nam
 • Hoạch định thuế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính căn bản
 • Kế toán tài chính theo IFRS
 • Kế toán quản trị
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Kiểm toán căn bản

Kiến thức cơ sở ngành Kế toán 

 • Thông tin chi phí phục vụ ra quyết định
 • Kế toán công
 • Hệ thống thông tin kế toán

Kiến thức cơ sở ngành Tài chính – Ngân hàng 

 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Tài chính công
 • Luật doanh nghiệp

Kiến thức chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp 

 • Kế toán tài chính nâng cao theo IFRS
 • Kế toán tài chính Việt Nam
 • Đo lường thành quả và báo cáo môi trường, xã hội, quản trị
 • Nghiên cứu khoa học và kỹ năng viết học thuật
 • Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Kiểm toán báo cáo tài chính
 • An toàn thông tin kế toán
 • Tổ chức công tác kế toán trong môi trường công nghệ thông tin

Kiến thức chuyên ngành Thuế 

 • Thuế gián thu
 • Thuế trực thu
 • Thực hành thuế
 • Quản lý thuế
 • Thuế quốc tế

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Kiểm toán công nghệ thông tin
 • Thuế tài sản
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
 • Kiểm soát nội bộ
 • Phân tích dữ liệu trong kế toán
 • Thanh toán quốc tế
 • Đạo đức thuế
 • Ngân hàng thương mại
 • Thuế trong mua bán và sáp nhập

III. Thực tập tốt nghiệp (10 tín chỉ)

Tổng cộng: 153 tín chỉ

 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM