Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình An toàn thông tin (Chương trình Tiếng Việt)

An toàn thông tin (hướng ứng dụng)

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về xây dựng, triển khai, quản lý, bảo trì và tiến tới có thể tư vấn kiến trúc các hệ thống ATTT tiên tiến. Đặc biệt, chú trọng khả năng phân tích vấn đề, lựa chọn giải pháp và công cụ của ngành ATTT để giải quyết các vấn đề về bảo mật và ATTT trong các hoạt động kinh doanh (đặc biệt kinh doanh số), an ninh mạng (ANM), cũng hệ thống chính quyền điện tử. Sau khi tốt nghiệp, có thể đảm nhận những vị trí như: chuyên gia giám sát và điều hành ATTT & ANM, chuyên gia xử lý và ứng cứu sự cố ATTT & ANM, chuyên gia phân tích tấn công mạng.

Mã đăng ký xét tuyển: 7480202

Chỉ tiêu: 50 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

 

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật Công nghệ thông tin
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Quản trị học
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Toán dành cho tin học
 • Cơ sở lập trình
 • Phương pháp nghiên cứu trong công nghệ thông tin
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ
Kiến thức Cơ sở ngành
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Mạng máy tính
 • Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
Kiến thức chuyên ngành
 • Dịch vụ mạng Internet
 • Lý thuyết mật mã
 • Lý thuyết thông tin và mã hóa
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Quản trị mạng
 • Cơ sở an toàn thông tin
 • An toàn hệ thống máy tính
 • Kiến trúc hệ thống doanh nghiệp
 • Kiểm thử thâm nhập
 • Phân tích mã độc
 • Phản ứng với sự cố và điều tra số
Kiến thức chuyên ngành tự chọn

Chọn 1 trong 2: 

 • Hệ thống quản lý an toàn thông tin
 • Khai phá dữ liệu trong an toàn thông tin

Chọn 1 trong 2:

 • Quản trị rủ ro và bảo mật thông tin trong doanh nghiệp
 • Trí tuệ nhân tạo trong an toàn thông tin

Chọn 1 trong 2: 

 • Công nghệ chuỗi khối
 • Phát triển phần mềm an toàn

Chọn 1 trong 2: 

 • An toàn ứng dụng Web
 • An toàn phần mềm và thiết bị di động

Chọn 1 trong 2: 

 • An toàn IoT
 • An toàn điện toán đám mây
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chọn 1 trong 2: 

 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp

Kiến thức không tích lũy 

 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng an ninh
Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ
1. Kiến thức
 • Hiểu những kiến thức nền tảng về kinh tế xã hội, khoa học chính trị và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
 • Hiểu các nguyên tắc lập trình, kiến trúc máy tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, hệ thống thông tin, cơ sở an toàn thông tin, lý thuyết mật mã.
 • Hiểu các kỹ thuật an toàn mạng máy tính, an toàn các ứng dụng web, an toàn điện toán đám mây, an toàn cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng.
 • Có kiến thức về các mô hình bảo vệ và các kỹ thuật phòng thủ chống tấn công xâm nhập, quản trị mạng an toàn.
 • Có kiến thức đánh giá điểm yếu, lỗ hổng, các kỹ thuật kiểm tra an toàn, các vấn đề về chính sách, pháp luật và chuẩn hóa an toàn thông tin.
2. Kỹ năng
 • Sử dụng các công cụ để nhận biết, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin mạng.
 • Thu thập, phân tích và tổng hợp các yêu cầu về an ninh, bảo mật từ hệ thống thông tin để phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống an toàn, an ninh thông tin.
 • Thiết kế và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế.
 • Ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của lĩnh vực An toàn thông tin.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Có ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, chủ động sáng tạo, có ý thức và năng lực hợp tác trong công việc.
 • Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Có khả năng chịu trách nhiệm cho những hành vi theo quy định và luật pháp liên quan đến lĩnh vực an toàn thông tin.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

 • Cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, ngân hàng, trung tâm dữ liệu: 
  • Chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu, an ninh mạng.
  • Chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống.
  • Chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng.
  • Nhà hoạch định chiến lược an toàn thông tin cho tổ chức.
 • Công ty giải pháp CNTT, công ty cung cấp giải pháp bảo mật:Chuyên viên tư vấn thiết kế hệ thống an toàn thông tin.
 • Trường cao đẳng, đại học: Giảng viên và cán bộ nghiên cứu

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM