Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Quản lý công – Luật và Quản trị địa phương (Song bằng)

Song ngành Quản lý công – Luật và Quản trị địa phương

 

Trúng tuyển vào chương trình Quản lý công sinh viên có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp Quản lý công – Luật và Quản trị địa phương. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sở hữu bằng tốt nghiệp chương trình Quản lý công và bằng đại học thứ hai của Luật và Quản trị địa phương.

Chương trình song ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức về kinh tế, luật pháp và quản lý hiện đại cùng với những kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương các vị trí lãnh đạo và điều hành trong các tổ chức một cách có hiệu quả đồng thời sinh viên song ngành tích hợp còn được trang bị những kiến thức chuyên sâu về luật và quản trị địa phương. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể làm các công việc liên quan đến hoạch định và thực thi chính sách, quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán – tài chính, marketing và quan hệ công chúng trong các tổ chức thuộc cả khu vực công hoặc khu vực tư, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức phi lợi nhuận (NPOs) và các doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể tham gia công tác theo chuyên ngành Luật tại công ty luật, phòng pháp chế của doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước, tòa án, viện kiểm sát, văn phòng công chứng, văn phòng thừa phát lại, hoặc trung tâm đấu giá,…

Đối tượng người học

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Quản lý công có thể đăng ký học song ngành tích hợp Quản lý công – Luật và quản trị địa phương.  

1. Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng học chương trình thứ hai khi đang học năm nhất của chương trình đào tạo thứ nhất. 

2. Sinh viên được chính thức theo học chương trình thứ hai khi: 

 1. Đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. 
 2. Hoàn tất thủ tục đăng ký đúng thời hạn quy định. 
 3. Tại thời điểm xét học chương trình thứ hai, sinh viên không thuộc diện vi phạm kỉ luật và phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau: 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh; 
 • Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh. 

3. Sinh viên đăng ký học song ngành tích hợp khi và chỉ khi đang theo học ngành đào tạo thuộc các ngành đào tạo thứ nhất của CTĐT song ngành tích hợp. 

4. Thời điểm sinh viên đăng ký trễ nhất là hết học kỳ thứ năm (tương đương học kỳ 1 năm thứ ba) của khóa học. 

5. Định kỳ hàng năm, đơn vị quản lý đào tạo thông báo, hướng dẫn quy trình đăng ký học chương trình thứ hai đến sinh viên hệ Đại học chính quy và các đơn vị liên quan. 

Xem thêm Quy định TẠI ĐÂY 

I. Khối kiến thức đại cương (53 tín chỉ) 

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

II. Khối kiến thức chuyên nghiệp (97 tín chỉ)

Kiến thức cơ sở ngành 

 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Marketing trong khu vực công
 • Kinh tế phát triển
 • Kế toán công
 • Luật và chính sách
 • Luật Hành chính công vụ
 • Luật Khiếu nại, tố cáo
 • Luật Đất đai
 • Quản trị nhà nước
 • Quản trị các tổ chức công
 • Hành vi tổ chức các tổ chức công
 • Quản trị công nghệ
 • Tư duy pháp lý
 • Các học thuyết pháp lý
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I
 • Luật dân sự II
 • Luật hình sự
 • Luật lao động
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh            
 • Luật Thương mại quốc tế
 • Luật sở hữu trí tuệ       

Kiến thức chuyên ngành

 • Quản trị tài chính các tổ chức công
 • Quản trị nguồn nhân lực các tổ chức công
 • Quản trị chiến lược các tổ chức công
 • Kinh tế đô thị mới và marketing thành phố
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công
 • Luật tố tụng hành chính
 • Tài chính công
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý

Kiến thức chuyên ngành (tự chọn)

Chọn 1 trong 5: 

 • Đạo đức trong khu vực công
 • Quản trị thay đổi khu vực công
 • Phân tích và đánh giá chương trình
 • Chính phủ điện tử
 • Phương pháp nghiên cứu trong khu vực công
 • Luật môi trường
 • Luật hôn nhân và gia đình
 • Luật an sinh xã hội
 • Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Cổ luật và văn hoá pháp lý Việt Nam
 • Luật cạnh tranh
 • Kỹ năng hành nghề luật
 • Công chứng, chứng thực, thừa phát lại

III. Thực tập & tốt nghiệp (10 tín chỉ)

Tổng cộng: 160 tín chỉ

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM