Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Song ngành Quản lý công – Luật và Quản trị địa phương (Song bằng)

Song ngành Quản lý công – Luật và Quản trị địa phương

 

Trúng tuyển vào chương trình Quản lý công sinh viên có cơ hội đăng ký chương trình song ngành tích hợp Quản lý công – Luật và Quản trị địa phương. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sở hữu bằng tốt nghiệp chương trình Quản lý công và bằng đại học thứ hai của Luật và Quản trị địa phương.

Chương trình song ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức về kinh tế, luật pháp và quản lý hiện đại cùng với những kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương các vị trí lãnh đạo và điều hành trong các tổ chức một cách có hiệu quả đồng thời sinh viên song ngành tích hợp còn được trang bị những kiến thức chuyên sâu về luật và quản trị địa phương. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình, sinh viên có thể làm các công việc liên quan đến hoạch định và thực thi chính sách, quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán – tài chính, marketing và quan hệ công chúng trong các tổ chức thuộc cả khu vực công hoặc khu vực tư, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức phi lợi nhuận (NPOs) và các doanh nghiệp. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể tham gia công tác theo chuyên ngành Luật tại công ty luật, phòng pháp chế của doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước, tòa án, viện kiểm sát, văn phòng công chứng, văn phòng thừa phát lại, hoặc trung tâm đấu giá,…

Sinh viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Quản lý công có thể đăng ký học song ngành tích hợp Quản lý công – Luật và quản trị địa phương.  

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM