Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (Chương trình Tiếng Việt)

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý tại UEH được xây dựng theo tiêu chuẩn tiên tiến hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt yêu cầu trong nước và quốc tế, có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia tư vấn lựa chọn giải pháp triển khai cũng như vận hành hệ thống thông tin cũng như hệ thống hoạch định nguồn lực cho các tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên luôn được trau dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, đồng thời được liên kết chặt chẽ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp liên quan nhằm bám sát thực tế, liên tục cập nhật tri thức mới nhất để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập, đồng thời đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340405_02

Chỉ tiêu: 55

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Cơ sở công nghệ thông tin
 • Cơ sở lập trình
 • Toán dành cho tin học
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Cơ sở dữ liệu

Kiến thức ngành

 • Phân tích nghiệp vụ
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Quản trị học
 • Quản trị sự thay đổi
 • Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • Tư duy hệ thống
Kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Kế toán tài chính
 • Marketing căn bản Kiến thức chuyên ngành tự chon
 • ERP trong quản trị tài chính
 • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối.
 • Quản lý dự án CNTT
 • ERP mã nguồn mở
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
 • ERP trong quản trị nguồn nhân lực
 • ERP trong quản trị kho
 • ERP trong quản trị quan hệ khách hàng
 • ERP trong quản trị sản xuất

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức:
 •  Kiến thức về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật.
 • Kiến thức về khối ngành kinh tế như quản trị, kế toán, tài chính, chuỗi cung ứng.
 • Kiến thức về công nghệ thông tin.
 • Kiến thức về hệ thống thông tin.
 • Kiến thức về quản trị dự án phát triển hệ thống thông tin.
 • Kiến thức về quản lý, kiểm soát, vận hành hệ thống ERP tại tổ chức/doanh nghiệp trong và ngoài nước.
2. Kỹ năng:
 • Kỹ năng tư duy hệ thống.
 • Kỹ năng giao tiếp.
 • Kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
 • Kỹ năng thiết kế xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu.
 • Kỹ năng để phân tích, đánh giá và lựa chọn những giải pháp hệ thống thông tin cho tổ chức/doanh nghiệp.
 • Kỹ năng năng quản lý, kiểm soát, vận hành hệ thống ERP tại tổ chức/doanh nghiệp.
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Làm việc cá nhân và có tính chịu trách nhiệm với công việc.
 • Làm việc nhóm, tuân thủ quy tắc và điều hành nhóm.
 • Coi trọng giá trị và có tư cách đạo đức tốt trong công việc và cuộc sống.
 • Khả năng tiếp thu được xu hướng công nghệ và đổi mới trong tương lai.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chuyên viên tư vấn giải pháp triển khai, phân tích nghiệp vụ, vận hành, quản trị, bảo trì các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Giảng dạy các môn học về chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp trình độ đại học.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM