Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Công nghệ thông tin (Chương trình Tiếng Việt)

Công nghệ thông tin (hướng ứng dụng)

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về xây dựng, triển khai, quản lý, bảo trì và vận hành các hệ thống CNTT. Đặc biệt là khả năng phân tích vấn đề, xây dựng, lựa chọn giải pháp và áp dụng các công nghệ và công cụ CNTT để giải quyết các vấn đề trong kinh doanh và quản lý dữ liệu doanh nghiệp, có thể nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới và những tiến bộ trong lĩnh vực CNTT trong tương lai.

Mã đăng ký xét tuyển: 7480201_01

Chỉ tiêu: 50

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật Công nghệ thông tin
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Quản trị học
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Toán dành cho tin học
 • Cơ sở lập trình
 • Phương pháp nghiên cứu trong công nghệ thông tin
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ
Kiến thức Cơ sở ngành
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
 • Phát triển ứng dụng Web
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Mạng máy tính
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • An ninh thông tin
 • Quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Hệ thống thông tin quản lý
Kiến thức chuyên ngành
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt
 • Điện toán đám mây
 • Công nghệ và đổi mới
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
Chuyên ngành công nghệ: 

Chọn 1 trong 2: 

 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm

Chọn 1 trong 2:

 • Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
 • Dữ liệu lớn và ứng dụng

Chọn 1 trong 2: 

 • Phát triển ứng dụng Mobile
 • Thiết kế giao diện

Chọn 1 trong 2: 

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Internet vạn vật

Chuyên ngành Kinh tế số: 

Chọn 1 trong 2: 

 • Công nghệ marketing
 • Công nghệ tài chính

Chọn 1 trong 2: 

 • Thương mại điện tử
 • Chuyển đổi số

Chọn 1 trong 2: 

 • Chuỗi khối và tài sản crypto
 • Hệ thống nhúng
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chọn 1 trong 2: 

 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp

Kiến thức không tích lũy 

 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng an ninh
Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ
1. Kiến thức
 • Hiểu các khái niệm cơ bản, thuật ngữ, tính chất, ưu khuyết điểm, kỹ thuật, mô hình trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin
 • Hiểu và áp dụng các kỹ thuật cơ bản về xây dựng, quản trị, khai thác bảo mật dữ liệu và vận hành các hệ thống thông tin
 • Hiểu và áp dụng các kỹ thuật xây dựng phần mềm, có kiến thức và khả năng tham gia vào tất cả các bước của quá trình xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin từ khảo sát, phân tích, thiết kế đến xây dựng, kiểm thử và triển khai
 • Hiểu về những quy định và luật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin cũng như hiểu về các xu hướng phát triển của công nghệ trong tương lai.
2. Kỹ năng
 • Thuần thục trong việc sử dụng các công cụ thông dụng dùng để quản lý, cấu hình, hỗ trợ và vận hành các hệ thống công nghệ thông tin.
 • Khả năng thích ứng và giải quyết các vấn đề, lựa chọn và đánh giá các giải pháp.
 • Thuần thục kỹ năng làm việc nhóm và làm việc theo các quy trình phát triển ứng dụng
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Có khả năng làm việc nhóm và hướng dẫn, giám sát những người khác trong nhóm thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.
 • Có khả năng tự nghiên cứu và tiếp thu được xu hướng công nghệ và đổi mới trong tương lai cũng như có khả năng chịu trách nhiệm cho những hành vi theo quy định và luật pháp liên quan đến ngành Công nghệ thông tin

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

 • Doanh nghiệp trong và ngoài nước, Doanh nghiệp trong khu vực công, cơ quan nhà nước, chính phủ:

  • Chuyên viên công nghệ thông tin.
  • Chuyên viên tư vấn giám sát và triển khai các dự án CNTT
  • Chuyên viên quản lý dữ liệu
  • Hỗ trợ người dùng
 • Công ty phần mềm:
  • Nhân viên phân tích yêu cầu
  • Lập trình viên phần mềm
  • Chuyên viên kiểm thử phần mềm
  • Chuyên viên tư vấn triển khai
  • Chuyên viên Hỗ trợ khách hàng
 • Trường cao đẳng, đại học: Giảng viên và cán bộ nghiên cứu

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM