Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh (chương trình Chuẩn)

Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

Chương trình Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh thuộc ngành Kiến trúc đô thị sẽ đào tạo sinh viên trở thành các chuyên gia thiết kế toàn cầu hướng tới đô thị thông minh tại Châu Á và trên toàn thế giới.

Mã đăng ký xét tuyển: 7580104

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, V00

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.