Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh (chương trình Chuẩn)

Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh

Chương trình đào tạo ngành Kiến trúc đô thị (Bachelor of Architectural and Urban Design inclusive Smart City) cung cấp các kiến thức chuyên ngành kiến trúc và thiết kế đô thị hướng tới phát triển đô thị thông minh. Với mục tiêu nắm bắt và hội nhập theo xu hướng toàn cầu, sinh viên sẽ được đào tạo để tự tin tham gia vào các dự án phát triển, quy hoạch, thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc và cảnh quan cũng như ứng dụng công nghệ và tích hợp vào phát triển, quy hoạch và thiết kế đô thị thông minh hướng tới phát triển bền vững. Chuyên ngành đòi hỏi khả năng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và các kỹ năng tổng hợp khác để có khả năng phối hợp nhiều lĩnh vực khác nhau như kiến trúc, cảnh quan, giao thông và kỹ thuật hạ tầng, kinh tế, xã hội, môi trường và công nghệ. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại các đơn vị công, tư, các công ty đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ, quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển, quy hoạch, xây dựng và thiết kế kiến trúc, đô thị và đô thị thông minh.

Mã đăng ký xét tuyển: 7580104

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, V00

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.