Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Công nghệ Tài chính (Chương trình Tiếng Việt)

Công nghệ Tài chính (FinTech)

Ngành Công nghệ tài chính đào tạo sinh viên trở thành nhà quản trị/ quản lý hiểu biết và áp dụng công nghệ mới (AI, Big data, Blockchain, Deep learning, Machine learning, VR/AR) trong tài chính để đưa ra các giải pháp công nghệ tạo tác động đến các lĩnh vực của thị trường tài chính cũng như tạo ra các nền tảng, sản phẩm tài chính bằng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo hợp tác cùng các doanh nghiệp, trường đại học nước ngoài để hỗ trợ sinh viên triển khai các dự án công nghệ tài chính thực tế tại các định chế tài chính, doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, vườn ươm công nghệ nhằm giúp sinh viên học hỏi, rèn luyện và trải nghiệm môi trường làm việc công nghệ tài chính chuyên nghiệp. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc tại các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty chứng khoán, các công ty tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực phát triển và cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ; đơn vị công/ tư chuyển giao khoa học và công nghệ; công ty khởi nghiệp công nghệ tài chính.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340205

Chỉ tiêu: 70

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 36 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh giao tiếp thương mại
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Thống kê ứng dụng
 • Toán dùng trong tin học

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 79 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Lập trình căn bản
 • Khoa học dữ liệu
 • An ninh thông tin
 • Quản trị đổi mới sáng tạo
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Nguyên lý kế toán
 • Phương pháp nghiên cứu

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Máy học căn bản
 • Lý thuyết tài chính
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kinh tế lượng tài chính
 • Lập trình ứng dụng
 • A.I. trong tài chính – ngân hàng
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ứng dụng
 • Nhập môn tương tác người-máy
 • Chuỗi khối và tài sản crypto
 • Ngân hàng số và công nghệ tài chính
 • Đầu tư tài chính
 • Tài chính quốc tế
 • Quản trị, trách nhiệm và đạo đức trong tài chính

Tự chọn

 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Phát triển và Thiết kế Web
 • Hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • Khoa học dữ liệu nâng cao
 • Kinh doanh quốc tế
 • Chiến lược marketing đổi mới sáng tạo
 • Lãnh đạo trong thời đại số
 • Văn hóa đổi mới sáng tạo
 • Quản lý danh mục đầu tư
 • Tài chính khởi nghiệp
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Sản phẩm phái sinh

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1.Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Có kiến thức toàn diện, nền tảng chắc chắn và khả năng sẵn sàng làm việc trong lĩnh vực công nghệ tài chính, cũng như hiểu sự liên kết với các ngành khác trong các bối cảnh khác nhau.
 • Có quan điểm toàn cầu về lĩnh vực học và hướng đến bền vững.

2. Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 •  Đạt được kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, giao tiếp bằng văn bản, hình ảnh, con số và các ứng dụng công nghệ thông tin khác.
 • Có khả năng thu thập, phân tích và đánh giá thông tin và ý tưởng để giải quyết vấn đề hiệu quả bằng sự đổi mới, sáng tạo và tư duy phản biện.
 • Có năng lực làm việc theo nhóm, đàm phán, giải quyết xung đột và lãnh đạo để thể hiện ý tưởng và quan điểm khi liên hệ, hợp tác và dẫn dắt những người khác để đạt được kết quả mong muốn.

3. Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có ý thức về trách nhiệm công dân, xã hội và hành động vì sự bền vững.
 • Có khả năng học tập và làm việc tự chủ, độc lập và có đạo đức, hướng đến mục tiêu học tập suốt đời với sự tự tin và kiên trì.
 • Thấu hiểu môi trường đa văn hóa và tôn trọng sự khác biệt.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500. 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất. 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc ở các vị trí sau:

 • Giám đốc sản phẩm trong Ngân hàng số/ Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (lĩnh vực Fintech/ Insurtech)

 • Giám đốc sản phẩm chính/ Nhà phân tích kinh doanh cao cấp

 • Quản lý cấp cao trong lĩnh vực chuyển đổi công nghệ (dịch vụ tài chính)/ Trưởng phòng Kiểm soát Rủi ro Tài chính – Chuyển đổi số

 • Giám đốc – Dịch vụ tài chính và chuyển đổi kinh doanh/ Chuyên gia tư vấn cao cấp | Tư vấn Công nghệ (Quản lý Thay đổi)

 • Quản lý tài khoản, Fin-Tech – Tiền điện tử – Chuỗi khối

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM