Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Bảo hiểm (Chương trình Chuẩn)

Bảo hiểm

Chương trình Bảo hiểm trang bị cho người học kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về bảo hiểm nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động của các định chế tài chính – bảo hiểm hoặc các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị rủi ro, đảm bảo bảo hiểm và hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế – xã hội.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340204

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp với ngành Tài chính (Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY)

Video giới thiệu về chương trình TẠI ĐÂY 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM