Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện (Chương trình Chuẩn)

Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện

Chương trình đào tạo Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện, thuộc ngành Công nghệ truyền thông – đào tạo sinh viên trở thành nhà quản lý thiết kế và sản xuất truyền thông và truyền thông số trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và cách mạng công nghệ mới. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo hợp tác cùng các doanh nghiệp, trường đại học nước ngoài để hỗ trợ sinh viên triển khai các dự án truyền thông thực tế tại doanh nghiệp, cộng đồng, giúp sinh viên rèn luyện và trải nghiệm môi trường làm việc mới. 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng phát triển và cung cấp giải pháp thiết kế và sản xuất truyền thông ứng dụng công nghệ mới, làm việc tại bộ phận truyền thông/sự kiện/marketing tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong mọi ngành nghề, các công ty, tổ chức chuyên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và truyền thông số.

Mã đăng ký xét tuyển: 7320106

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, V00

 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.