Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kế toán công (Chương trình Chuẩn)

Kế toán công

Chương trình Kế toán công thuộc ngành Kế toán, cung cấp cho người học sự hiểu biết rộng về khía cạnh kinh tế, xã hội; có am hiểu về kế toán áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc khu vực tư và hệ thống kiến thức kế toán, kiểm toán mang tính chuyên sâu áp dụng trong các đơn vị công tại Việt Nam cũng như phù hợp thông lệ quốc tế; có đạo đức nghề nghiệp, đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng các yêu cầu công việc trên thực tế tại những tổ chức công và tư. Ngoài ra, người học còn có khả năng tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện các công tác liên quan đến kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và lập dự toán để đáp ứng yêu cầu công việc, thích nghi cho mục tiêu phát triển bền vững với bối cảnh kinh tế số.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340301_02

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM