Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tin tức Thạc sĩ liên kết quốc tế

Đào tạo chuyên sâu về Kinh tế, Tài chính và Các công cụ phân tích trên cơ sở ứng dụng các kiến thức thực tế và cập nhật.

Với 18 tháng tại Việt Nam và 6 tháng học tập tại Hà Lan, học viên tốt nghiệp sẽ nhận được hai bằng Thạc sĩ, do ISS cấp.

Được cấp bằng bởi Đại học Western Sydney; Top 300 – 1.2% Trường đại học hàng đầu xuất sắc nhất thế giới

MFin đem đến kiến thức về phân tích tài chính từ cấp quốc gia đến thị trường quốc tế, với sự kết hợp hoàn hảo giữa lý thuyết và thực hành

Executive MBA của Trường Quản lý, Đại học Quebec at Montreal (ESG UQAM) được xếp thứ 6 tại Canada và thứ 18 trong khu vực Bắc Mỹ  

Đem đến kiến thức, tư duy quản trị nhân sự trong môi trường Việt Nam và quốc tế.