Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh quốc tế (Chương trình Tiếng Việt)

Kinh doanh quốc tế

Chương trình Kinh doanh quốc tế thuộc ngành Kinh doanh quốc tế, đào tạo các kiến thức, kỹ năng và năng lực làm việc kinh doanh trong môi trường đa quốc gia của các tập đoàn toàn cầu (MNC). Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về hoạt động kinh doanh quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế, quản trị công ty đa quốc gia, nhân sự, marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng phân tích đánh giá môi trường kinh doanh quốc tế, kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm và ngoại ngữ. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được rèn luyện các năng lực tự chủ, tinh thần học tập suốt đời và có trách nhiệm, đạo đức với cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các bộ phận về kinh doanh, dự án, xuất nhập khẩu, đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia hay các công ty kinh doanh quốc tế.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340120

Chỉ tiêu (KSA): 570

Chỉ tiêu (KSV): 50

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4 năm, 02 bằng cử nhân): Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế (Xem chi tiết chương trình tại đây)

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế
Kiến thức Ngành
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh 
 • Kinh doanh quốc tế tại Châu Á
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Mô hình kinh doanh và ứng dụng  
Kiến thức chuyên ngành 
       Bắt buộc
 • Logistics quốc tế
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Quản trị xuất nhập khẩu 
 • Dự án kinh doanh quốc tế
       Tự chọn
 • Marketing quốc tế 
 • Marketing kỹ thuật số
 • Quản trị đa văn hóa
 • Hành vi tổ chức
 • Nghiên cứu marketing
 • Thương mại điện tử

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu và giải thích được kiến thức đại cương về triết học, an ninh quốc phòng, chính trị và pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội. 
 • Áp dụng kiến thức ngành kinh doanh quốc tế  bao gồm kiến thức về Kinh doanh quốc tế tại Châu Á, kinh doanh quốc tế, marketing, quản trị học, tài chính, logistics, thương mại.
 • Áp dụng và phân tích kiến thức chuyên ngành kinh doanh quốc tế bao gồm quản trị chiến lược đa quốc gia, chuỗi cung ứng toàn cầu, dự án kinh doanh quốc tế, quản trị đa văn hóa.
 • Áp dụng kiến thức công nghệ thông tin (ERP, dữ liệu, mạng truyền thông, internet, phần mềm, hệ thống thông tin) phục vụ cho quản trị, phân tích kinh doanh và điều hành hoạt động kinh doanh quốc tế
2. Kỹ năng:
 • Hiểu được các kỹ năng cơ bản về phân tích đánh giá môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm tìm hiểu môi trường kinh doanh quốc tế, yếu tố tạo sự khác biệt giữa các quốc gia, giới thiệu các chiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình tổ chức kinh doanh quốc tế.
 • Hiểu được các kỹ năng cơ bản về giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế bao gồm phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề, đưa ra các hướng giải quyết 
 • Vận dụng được tư duy hệ thống và logic bao gồm tập trung vào việc giải quyết các vấn đề chính và tuân thủ các chuẩn mực trong môi trường kinh doanh quốc tế.
 • Hiểu được các kỹ năng phản biện phê phán và vận dụng tư duy sáng tạo góp phần đổi mới và cải tiến liên tục trong công việc. 
 • Thành thạo các kỹ năng đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp để cải tiến chất lượng công việc.
 • Thành thạo các kỹ năng làm việc nhóm bao gồm tổ chức và lãnh đạo nhóm, và hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả.
 • Thành thạo các kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả, biết lắng nghe, truyền đạt rõ ràng, giao tiếp tự tin, thuyết trình thuyết phục trước công chúng và khách hàng.
 • Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc, đạt được trình độ TOEIC 600 khi ra trường cũng như kỹ năng tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu tiếng Anh từ các nguồn quốc tế uy tín
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Vận dụng được khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân
 • Thể hiện được năng lực quản lý và lãnh đạo
 • Hiểu được Tinh thần học tập suốt đời: tự nghiên cứu khoa học, nâng cao và đổi mới kiến thức, biết cách cập nhật và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn vận hành; nâng cao khả năng nhận biết điểm mạnh yếu trong nguồn lực bản thân và bên ngoài giúp tự cải thiện nâng cao năng lực, cũng như tổ chức và sắp xếp công việc, chủ động lập kế hoạch nghề nghiệp cá nhân.
 • Vận dụng tinh thần đạo đức, công bằng và trách nhiệm với cộng đồng bao gồm giữ chữ tín và cam kết; nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy định của Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp; tham gia giải quyết các vấn đề đạo đức xã hội và có đạo đức nghề nghiệp.
 • Coi trọng giá trị về việc lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, quản trị sự thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
Doanh nghiệp
 • Phát triển kinh doanh quốc tế (International Business Development)
 • Giám đốc vận hành quốc tế (International Operations Manager)
 • Chuyên gia tư vấn quản lý quốc tế (Nhà phân tích quản lý)
 • Đại diện bán hàng nước ngoài (Foreign sales representative)
 • Giám đốc logistic (Logistics Manager)
 • Điều phối viên xuất nhập khẩu (Import/export coordinator)
 • Giám đốc Tiếp thị Quốc tế (International Marketing Manager)
 • Giám đốc Nhân sự Quốc tế (International Human Resources Manager)
 Tổ chức phi lợi nhuận (Global Policy Analyst)
 • Nhà phân tích tổ chức phi lợi nhuận (Nonprofit Analyst)
 • Nhà tiếp thị và quan hệ công chúng phi lợi nhuận (Nonprofit Marketing and Public Relations Roles) 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM