Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh (Chương trình Chuẩn)

Hệ thống thông tin kinh doanh

Chương trình Hệ thống thông tin kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý. Trong thời đại Công nghiệp 4.0, công cuộc chuyển đổi số gần như đã trở thành một trong những mục tiêu đứng đầu của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để mong muốn khẳng định và phát triển chính họ. Từ đó, khoa Công nghệ thông tin kinh doanh với kinh nghiệm đã đào tạo chuyên ngành này trong thời gian dài hơn 15 năm cùng với sự thay đổi phù hợp thời đại và tương đương với các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các bạn sinh viên tốt nghiệp trong thị trường lao động hiện nay.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340405

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2)

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.