Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH Học sinh THPT

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Khóa 49 – ĐHCQ

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo thí sinh đăng ký Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp

Xem Thêm

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP

SỰ KIỆN TUYỂN SINH