Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Về chương trình Đại học chính quy

UEH sẵn sàng chào đón hơn 8000 Tân sinh viên Khóa 49 với 7.800 chỉ tiêu tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh (KSA) và 630 chỉ tiêu tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV). 54 chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại TP. Hồ Chí Minh và 15 chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tại Phân hiệu Vĩnh Long được tiếp tục tối ưu hóa theo nhu cầu thị trường và người học thế hệ GenZ, đảm bảo các tiêu chí: chất lượng, đa ngành, liên ngành, và xuyên ngành, có tính xu thế và tiên phong trong nhiều lĩnh vực. 

UEH đang chuyển hóa các ngành nghề “truyền thống” trong lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Quản lý để trở nên bền vững hơn trên cơ sở kết hợp công nghệ, thiết kế, đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, năm 2023 UEH chính thức tuyển sinh 05 chương trình đào tạo mới, có tính xu thế, gắn liền với yếu tố công nghệ, lấy yếu tố công nghệ làm trung tâm trải nghiệm Đại học thế hệ mới, đa ngành và bền vững:  Công nghệ tài chính (Fintech); Công nghệ marketing (Martech); Kinh doanh số (Digital business); Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot & AI, hệ kỹ sư); Công nghệ Logistics (Logtech, hệ kỹ sư). 

Các chương trình đào tạo có thể học song ngành tích hợp: Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương (KSA); Bảo hiểm – Tài chính (KSA); Quản lý công – Luật và quản trị địa phương (KSA); Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (KSA & KSV); Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế (KSA & KSV); Kế toán doanh nghiệp – Thuế (KSA);Tiếng Anh thương mại – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (KSA).

Đặc biệt, từ 20/6/2023, UEH sẽ tuyển sinh theo phương thức điểm tốt nghiệp THPT 2023 cho 3 ngành mới của lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin theo hướng ứng dụng, tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bên cạnh 51 chương trình đào tạo đã công bố: An toàn thông tinKhoa học máy tính; Công nghệ thông tin.  

Xem thông báo kết quả xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Khóa 49 – Đại học chính quy, năm 2023 (Mã trường KSA và KSV) TẠI ĐÂY

 

Đào tạo đa lĩnh vực - Đa chương trình

Lựa chọn chương trình học Chuẩn, các bạn sinh viên sẽ được học tập hoàn toàn bằng tiếng Việt. Sinh viên thuộc nhóm chương trình Chuẩn sẽ được huấn luyện chuỗi các kỹ năng mềm phù hợp với nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp; trang bị điều kiện để học cao hơn (thạc sĩ, nghiên cứu sinh); nhận bằng tốt nghiệp ghi “Cử nhân” hoặc “Kỹ sư”