Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Marketing (Tiếng Anh toàn phần)

Marketing

Cử nhân ngành Marketing sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý thức trách nhiệm với xã hội; có kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Marketing, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học tốt để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Quản trị học
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế
 • Marketing căn bản
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính

Kiến thức ngành

 • Hành vi người tiêu dùng
 • Nghiên cứu Marketing
 • Quản trị marketing
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Quản trị thương hiệu
 • Marketing trong kỷ nguyên số
 • Tư duy sáng tạo trong marketing
 • Truyền thông Marketing tích hợp
 • Marketing quốc tế

Tự chọn

 • Quản trị đổi mới sáng tạo
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Quản trị bán hàng
 • Marketing dịch vụ
 • Quảng cáo
 • Quan hệ công chúng
 • Marketing xã hội
 • Marketing trong kinh doanh
 • Quản trị và phát triển sản phẩm mới

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Có các kiến thức cơ bản về toán, tin học và khoa học tự nhiên để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc và cuộc sống.
 • Có các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội, nhân văn cho việc giải thích, phân tích những vấn đề trong công việc và cuộc sống.
 •  Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý phù hợp với ngành
 •  Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị và kinh doanh trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn
 •  Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực ngành Marketing trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn.

2. Kỹ năng

 • Có kỹ năng nhận thức và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực Marketing
 • Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh 
 •  Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực Marketing
 • Có kỹ năng giao tiếp nói và viết, ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả và làm việc trong môi trường hội nhập
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 •  Có năng lực học tập suốt đời.
 • Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc và học hỏi, phát triển bản thân.
 •  Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định UEH.

Các tổ chức trong nước và ngoài nước: Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực (sản xuất, thương mại, dịch vụ, đào tạo), mọi ngành nghề; Tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức xã hội; Cơ quan quản lý nhà nước (cơ quan bộ, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại): Nhân viên kinh doanh/ bán hàng; Nhân viên marketing/ nhãn hàng.

 • Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cơ sở sau 3-5 năm (trưởng nhóm/giám sát bán hàng, marketing, nhãn hàng), quản trị viên cấp trung sau 5-10 năm (trưởng phòng/giám đốc bán hàng, marketing, nhãn hàng).

Các tổ chức trong nước và ngoài nước: Các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, sáng tạo, truyền thông/ PR, thương hiệu, nghiên cứu thị trường…: Chuyên viên

 • Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cơ sở sau 3-5 năm (trưởng nhóm/ chuyên viên cao cấp/ giám sát quản lý khách hàng, truyền thông, sáng tạo), quản trị viên cấp trung sau 5-10 năm (trưởng phòng/ giám đốc khách hàng, truyền thông, sáng tạo).

Các Tổ chức Giáo dục – Đào tạo: Các tổ chức giáo dục đào tạo trong và ngoài nước (Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp): Giáo viên/ Giảng viên/ Chuyên viên nghiên cứu

 • Giảng dạy các chương trình thuộc các ngành/ chuyên ngành khác nhau cho các hệ chính qui tập trung, liên thông hoặc văn bằng 2.
 • Có thể tham gia giảng dạy ở bậc sau đại học sau 3 năm đến 10 năm khi đã nâng cao trình độ và đạt chuẩn tại cơ sở đào tạo.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM