Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh toàn phần)

Kinh doanh quốc tế

Chương trình Kinh doanh quốc tế đào tạo cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cũng như rèn luyện duy sáng tạo để cạnh tranh hiệu quả trong môi trường kinh doanh toàn cầu luôn thay đổi. Sinh viên được trang bị những kiến thức về xây dựng chiến lược, ra quyết định, giải quyết vấn đề, và quản lý công nghệ thông tin để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các nhà lãnh đạo kinh doanh quốc tế. Bên cạnh đó sinh viên được rèn luyện tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm với tổ chức và xã hội. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có được các kỹ năng chuyên biệt đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành 
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Kinh doanh quốc tế

Kiến thức ngành

 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Kinh doanh Quốc Tế tại Châu Á
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Mô hình kinh doanh và ứng dụng

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Logistics quốc tế
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Dự án kinh doanh quốc tế

Tự chọn

 • Marketing quốc tế
 • Marketing trong kỷ nguyên số
 • Quản trị đa văn hóa
 • Hành vi tổ chức trong kinh doanh
 • Nghiên cứu marketing
 • Thương mại trong kỷ nguyên số

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Áp dụng được kiến thức đại cương về triết học, an ninh quốc phòng, chính trị và pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội. 
 • Đánh giá và vận dụng sáng tạo kiến thức ngành kinh doanh quốc tế  bao gồm kiến thức về Kinh doanh quốc tế tại Châu Á, kinh doanh quốc tế, marketing, quản trị học, tài chính, logistics, thương mại.
 • Đánh giá và vận dụng sáng tạo kiến kiến thức chuyên ngành kinh doanh quốc tế bao gồm quản trị chiến lược đa quốc gia, chuỗi cung ứng toàn cầu, dự án kinh doanh quốc tế, quản trị đa văn hóa.
 • Áp dụng kiến thức công nghệ thông tin (ERP, dữ liệu, mạng truyền thông, internet, phần mềm, hệ thống thông tin) và đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification) phục vụ cho quản trị, phân tích kinh doanh và điều hành hoạt động kinh doanh quốc tế.
2. Kỹ năng
 • Thành thạo được các kỹ năng cơ bản về phân tích đánh giá môi trường kinh doanh quốc tế bao gồm tìm hiểu môi trường kinh doanh quốc tế, yếu tố tạo sự khác biệt giữa các quốc gia, giới thiệu các chiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình tổ chức kinh doanh quốc tế.
 • Thành thạo được các kỹ năng cơ bản về giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh quốc tế bao gồm phát hiện vấn đề, phân tích vấn đề, đưa ra các hướng giải quyết.
 • Vận dụng một cách sáng tạo tư duy hệ thống và logic bao gồm tập trung vào việc giải quyết các vấn đề chính và tuân thủ các chuẩn mực trong môi trường kinh doanh quốc tế.
 • Áp dụng các kỹ năng phản biện phê phán và vận dụng tư duy sáng tạo góp phần đổi mới và cải tiến liên tục trong công việc.
 • Thành thạo các kỹ năng đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp để cải tiến chất lượng công việc.
 • Sáng tạo linh hoạt trong các kỹ năng làm việc nhóm bao gồm tổ chức và lãnh đạo nhóm, và hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả.
 • Sáng tạo linh hoạt trong các kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả, biết lắng nghe, truyền đạt rõ ràng, giao tiếp tự tin, thuyết trình thuyết phục trước công chúng và khách hàng.
 • Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc, đạt được trình độ TOEIC 650 khi ra trường cũng như kỹ năng tìm kiếm, đọc và tổng hợp tài liệu tiếng Anh từ các nguồn quốc tế uy tín.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Khả năng xử lý làm việc độc lập, sáng tạo theo nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân. 
 • Coi trọng giá trị về năng lực quản lý và lãnh đạo. 
 • Coi trọng tinh thần học tập suốt đời: tự nghiên cứu khoa học, nâng cao và đổi mới kiến thức, biết cách cập nhật và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn vận hành; nâng cao khả năng nhận biết điểm mạnh yếu trong nguồn lực bản thân và bên ngoài giúp tự cải thiện nâng cao năng lực, cũng như tổ chức và sắp xếp công việc, chủ động lập kế hoạch nghề nghiệp cá nhân.
 • Tiếp thu và vận dụng sáng tạo tinh thần đạo đức, công bằng và trách nhiệm với cộng đồng bao gồm giữ chữ tín và cam kết; nghiêm túc tuân thủ nội quy, quy định của Nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp; tham gia giải quyết các vấn đề đạo đức xã hội và có đạo đức nghề nghiệp.
 • Coi trọng giá trị về việc lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, quản trị sự thay đổi trong môi trường kinh doanh quốc tế.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định UEH. 
 

Doanh nghiệp: Phát triển kinh doanh quốc tế 

 • Quản lý và thúc đẩy thị trường quốc tế mới, các hoạt động bán hàng mới, tăng cường quan hệ đối tác với các khách hàng quốc tế, thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ khác

Doanh nghiệp: Giám đốc vận hành quốc tế 

 • Quản lý và chỉ đạo các phương pháp, các thủ tục và hoạt động vận hành của một tổ chức đa quốc gia.

Doanh nghiệp: Chuyên gia tư vấn quản lý quốc tế (Nhà phân tích quản lý)

 • Giúp các công ty tìm kiếm hoặc duy trì thành công ở thị trường nước ngoài bằng cách phân tích hoạt động của tổ chức và đề xuất các cải tiến.

Doanh nghiệp: Đại diện bán hàng nước ngoài 

 • Đại diện cho các công ty tại các thị trường tiềm năng trên toàn cầu, phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và bán sản phẩm và dịch vụ.

Doanh nghiệp: Giám đốc Logistic 

 • Để điều phối chuỗi cung ứng của họ từ nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp đến khách hàng. Các nhà quản lý logistic đảm bảo việc phân bổ nguyên vật liệu phù hợp để giữ cho sản phẩm tồn kho của công ty.

Doanh nghiệp: Điều phối viên xuất nhập khẩu 

 • Chịu trách nhiệm sắp xếp các lô hàng để xuất hoặc nhập khẩu, chuẩn bị và xác nhận phê duyệt đơn hàng, xử lý thông tin giá cả và xuất hóa đơn.

Doanh nghiệp: Giám đốc Tiếp thị Quốc tế

 • Chịu trách nhiệm tăng doanh số sản phẩm trên toàn cầu. Giám sát ngân sách, hợp đồng, kế hoạch tiếp thị và phương tiện quảng cáo với ban quản lý và các thành viên trong nhóm trên các thị trường quốc tế

Doanh nghiệp: Giám đốc Nhân sự Quốc tế 

 • Quản lý sự đa dạng của lực lượng lao động trong các công ty đa quốc gia, các hạn chế pháp lý và mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nghề nghiệp trên quy mô toàn cầu. Điều chỉnh quản lý với nhân viên của mình để hỗ trợ phát triển tổ chức và văn hóa toàn cầu.

Doanh nghiệp: International Financial Analyst

 • Lập báo cáo, hướng dẫn các hoạt động đầu tư quốc tế và lập kế hoạch chiến lược để hỗ trợ các mục tiêu tài chính dài hạn của một công ty toàn cầu. Hiểu ngôn ngữ, văn hóa, môi trường và nền tảng chính trị của khu vực để ra quyết định đầu tư và lập kế hoạch tài chính quốc tế.

Doanh nghiệp/ Tổ chức phi lợi nhuận: Global Policy Analyst

 • Nghiên cứu các vấn đề phức tạp và đề xuất giải pháp cho một loạt các vấn đề chính trị. Kiểm tra các chính sách của các chính phủ, xu hướng chính trị, hệ thống luật pháp và các vấn đề liên quan khác và nghiên cứu của họ giúp cung cấp thông tin cho việc xây dựng các chính sách công

Tổ chức phi lợi nhuận: Nhà phân tích tổ chức phi lợi nhuận 

 • Hỗ trợ hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận, xử lý các quyết định đầu tư của các tổ chức phi lợi nhuận để giúp phát triển quỹ của họ

Tổ chức phi lợi nhuận: Nhà tiếp thị và quan hệ công chúng phi lợi nhuận 

 • Tạo các chiến dịch không phải trả tiền hoặc có trả tiền nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng đến tổ chức. Làm việc để tạo ra một hình ảnh công chúng thông qua việc thu hút báo chí và phương tiện truyền thông đưa tin tích cực về tổ chức.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM