Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị khách sạn (Tiếng Anh bán phần)

Quản trị khách sạn

Cuộc sống của quản trị viên khách sạn ngày nay gắn liền với căng thẳng, thách thức và đòi hỏi cao (demanding). Đó là đòi hỏi một sự linh hoạt khi đối mặt với thời gian làm việc bất thường (unusual working hours) và thái độ kiên trì để đạt được kết quả (persistent go-getter attitude). Họ phải luôn theo dõi và mời gọi khách hàng trong tâm trạng vui vẻ, phấn chấn. Muốn vậy, bản thân họ phải tìm thấy đam mê ở những gì mình làm. Không thấu hiểu dịch vụ và lấy niềm vui của khách hàng làm thước đo của sự tận tâm, quản trị viên sẽ không thể có niềm vui thực sự, lan tỏa nó đến mọi người xung quanh và làm lay động khách hàng.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Khoa học dữ liệu
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Quản trị du lịch
 • Khoa học quản trị
 • Quản trị hiệu quả
 • Quản trị đám đông
 • Tiếp thị trong du lịch
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị kênh phân phối trong khách sạn
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Quản trị dịch vụ lưu trú
 • Hệ thống thông tin trong khách sạn
 • Quản trị tiền sảnh
 • Vận hành dịch vụ buồng
 • Quản trị nhà hàng
 • Quản trị hội nghị và sự kiện
 • Chiến lược kinh doanh hiếu khách
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong khách sạn
 • Dự án hiếu khách
 • Kiến tập

Tự chọn

 • Hành vi khách hàng ngành khách sạn
 • Tiếp thị ngành hiếu khách
 • Quản trị xếp hàng
 • Tiếp thị số ngành hiếu khách
 • An toàn và an ninh khách sạn
 • Phân tích đầu tư khách sạn
 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị chia sẻ đầu tư
 • Quản trị câu lạc bộ
 • Quản trị bar
 • Quản trị thu mua trong khách sạn
 • Quản trị phương tiện

Chuyên đề tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Tóm tắt những nguyên lý cơ bản của kinh tế học, khoa học chính trị, văn hoá pháp lý, luật học và các học thuyết pháp lý giải thích vấn đề pháp lý trong bối cảnh cụ thể
 • Phân tích mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và thị trường dưới góc độ pháp lý và kinh tế để làm rõ vai trò quản lý nhà nước về kinh tế
 • So sánh các vấn đề trong pháp luật Việt Nam liên quan đến doanh nghiệp với các vấn đề thuộc khung pháp lý kinh doanh quốc tế 
 • Tranh biện khoa học các vấn đề pháp lý thông qua thực hành mô phỏng, đề án môn học, khóa luận và các hội thảo khoa học
2. Kỹ năng
 • Giải quyết các tình huống pháp lý liên quan đến doanh nghiệp bằng tư duy pháp lý
 • Tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản pháp lý và mô phỏng trọn vẹn thủ tục tố tụng tại tòa án, trọng tài
 • Diễn giải vấn đề pháp lý bằng tư duy độc lập, phản biện
 • Diễn đạt bằng lời nói mạch lạc về trong quá trình thảo luận, làm việc nhóm cùng nhân lực đa ngành; Thuyết trình, giải trình mạch lạc trước khách hàng, cơ quan tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước; Sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh pháp lý trong giao tiếp với các đối tác nước ngoài trong quan hệ thương mại, đầu tư, tố tụng
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Thể hiện trách nhiệm với bản thân và đội nhóm, với cộng đồng và tổ quốc với phẩm chất lãnh đạo hiệu quả, biết phục vụ vì phúc lợi của người khác
 • Tôn trọng, giữ gìn các phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc và đạo đức nghề luật
 • Sẵn sàng học tập suốt đời thể hiện qua việc tự chủ động xây dựng một chương trình và kế hoạch học tập, trở thành một người học tự định hướng, học tập độc lập cả trước và sau khi tốt nghiệp
 • Theo đuổi tư duy cầu tiến và tính hiếu kỳ thông qua học tập và làm việc chăm chỉ, tìm kiếm thử thách và biết lắng nghe những góp ý, phê bình của những người xung quanh, tôn trọng các quan điểm phản biện đối lập, coi trọng sự khác biệt
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của UEH.
 • Các vị trí từ cơ bản đến các chức vụ quản lý cao cấp trong doanh nghiệp lưu trú. gồm khách sạn, resort và các hình thức biến thể của dịch vụ lưu trú như motel, bed & breakfast… tại Việt Nam hay ở nước ngoài. 
 • Tư vấn đầu tư, cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn.
 • Khởi nghiệp của riêng mình trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lưu trú.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM