Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) khởi động mùa tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 với nhiều điểm mới, trao quyền cho người học 2K5: “I am Who I choose to be”

 Chiến lược Đại học Đa ngành và Bền vững của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) trong giai đoạn 2021-2030 đặt trọng tâm là đào tạo những thế hệ người học trở thành công dân toàn cầu. Theo đó, năm 2023, UEH tiếp tục tối ưu hóa với 51 chương trình đào tạo hệ đại học cnh quy theo hướng đa ngành, liên ngành, và xuyên ngành, có tính xu thế và  tiếp cận quốc tế trong lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Quản lý Nhà nước, Công nghệ, Thiết kế. Đặc biệt năm nay có 05 chương trình hoàn toàn mới gắn liền với kỷ nguyên số gồm: Công nghệ tài chính (Fintech); Marketing công nghệ (Martech); Kinh doanh số (Digital business); Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot & AI); Kỹ sư Công nghệ Logistic (Logtech, hệ kỹ sư); 01 chương trình song bằng mới về Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương. Thế hệ người học 2k5 được tự do lựa chọn chương trình học, cách học, và đa dạng cơ hội để trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình tại UEH với 7.650 chỉ tiêu tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh (KSA) và 600 chỉ tiêu tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV).

Đa dạng sự lựa chọn với 51 chương trình đào tạo chất lượng theo hướng đa ngành, xuyên ngành, có tính quốc tế và gắn với công nghệ

Với tiếp cận quốc tế hóa và dựa trên tiêu chuẩn của các chương trình đào tạo tiên tiến thuộc Top 200 đại học hàng đầu trên thế giới, chất lượng đào tạo đại học của UEH luôn được cộng đồng phụ huynh, học sinh trên cả nước tin tưởng lựa chọn, được nhận diện bởi những nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam trong 48 năm qua và là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở Việt Nam  đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo châu Âu do tổ chức kiểm định FIBAA của Châu Âu công nhận.

Bên cạnh đó, với định hướng tiên phong đổi mới theo hướng đa ngành từ lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Quản lý Nhà nước đến Công nghệ – Thiết kế; đón đầu các xu thế phát triển của kỷ nguyên số và gắn liền với nhu cầu của người học, các chương trình đào tạo tại UEH được thiết kế cải tiến mang lại sự đa dạng sự lựa chọn ngành học và nghề nghiệp cho thí sinh cả nước.

Trên những nền tảng này, năm 2023, tại Cơ sở TP. Hồ Chí Minh (KSA), UEH tuyển sinh 7.650 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo, trong đó, đặc biệt có 05 chương trình mới gắn liền với kỷ nguyên số bao gồm: Công nghệ tài chính (Fintech); Marketing công nghệ (Martech); Kinh doanh số (Digital business); Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot & AI, hệ kỹ sư); Kỹ sư Công nghệ Logistic (Logtech, hệ kỹ sư).

Tại Cơ sở UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV), UEH tuyển sinh 600 chỉ tiêu với 14 chương trình đào tạo, trong đó 08 chương trình đào tạo tuyển sinh toàn quốc gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Luật kinh tế, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị khách sạn, Tiếng Anh thương mại. Đặc biệt năm 2023, KSV sẽ bổ sung 02 chương trình đào tạo mới thuộc lĩnh vực công nghệ là: Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Robot & AI, hệ kỹ sư). Toàn bộ sinh viên của Phân hiệu Vĩnh Long sẽ tham gia chương trình luân chuyển campus, học tập tại cơ sở TP.HCM trong năm cuối.

Các sản phẩm đào tạo UEH tiếp tục được phát triển theo hướng tối ưu giúp người học “nhận 2 bằng cử nhân với 4,5 năm học” khi lựa chọn ngay từ đầu các chương trình có thể học song ngành tích hợp, song chuyên ngành sau khi hoàn tất năm nhất. Cụ thể, tại UEH – Cơ sở TP.HCM gồm: Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Bảo hiểm – Tài chính, Quản lý công – Luật và tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long gồm: Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2023, UEH sẽ cho ra mắt chương trình song ngành/song bằng tích hợp mới là: Cử nhân Kinh tế chính trị và cử nhân Luật và quản trị địa phương.

Xem chi tiết Phụ lục 1: Bảng chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Đa dạng lựa chọn các loại hình/chương trình đào tạo mới theo định hướng Công dân toàn cầu trên nền tảng chương trình chuẩn quốc tế của UEH

Với việc đồng bộ hóa các chương trình đào tạo, đội ngũ giảng dạy, cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, tất cả các chương trình đào tạo của UEH đã tiệm cận tiêu chuẩn của chương trình Chất lượng cao. Như vậy, bắt đầu từ 2023, UEH sẽ không còn lớp Chất lượng cao, thay vào đó mỗi ngành đào tạo của trường sẽ có chương trình chuẩn tiếng Việt, chương trình tiếng Anh bán phần và chương trình tiếng Anh toàn phần trên nền tảng một chương trình chuẩn quốc tế của UEH. Bên cạnh tiếp tục duy trì Cử nhân tài năng là nơi lựa chọn của các thí sinh xuất sắc, năm nay UEH tuyển sinh một loại hình đào tạo mới “cử nhân ASEAN Co-op” được thiết kế chuyên biệt dành cho những sinh viên mong muốn trải nghiệm môi trường học tập tại nhiều nước ASEAN và gắn thực tiễn tại các tập đoàn lớn trong khu vực. Cụ thể:

Chương trình chuẩn: Chương trình bằng Tiếng Việt theo tiêu chuẩn của chương trình tiên tiến chất lượng cao, trên nền tảng các chương trình đào tạo của Top 200 đại học hàng đầu trên thế giới, có tính liên thông quốc tế với phương châm “Dạy những gì các đại học hàng đầu thế giới đang dạy”.

Chương trình tiếng Anh bán phần: Là chương trình đào tạo chuẩn với 05 học phần (15 tín chỉ), thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy, học tập bằng tiếng Anh.

Chương trình tiếng Anh toàn phần: Là chương trình đào tạo chuẩn được thực hiện giảng dạy, học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngoại trừ các học phần Lý luận chính trị.

Chương trình Cử nhân tài năng (BBUS – ISB): Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh với cường độ cao và cập nhật liên tục, giúp sinh viên nhanh chóng tiếp cận những kiến thức mới. Các kỹ năng mềm được lồng ghép trong suốt quá trình học tập với sự đa dạng trong hình thức triển khai. Sinh viên có cơ hội tham gia trao đổi sinh viên với các trường quốc tế uy tín và trở thành nhân sự làm việc cho tập đoàn lớn tại Việt Nam và toàn cầu.

Chương trình Cử nhân ASEAN Co-op: Chương trình đào tạo được xây dựng với mục tiêu cung cấp không chỉ kiến thức tổng quan, chuyên sâu cho sinh viên mà còn là các cơ hội thực hành các nghề nghiệp và các kinh nghiệm làm việc thực tiễn tại các tập đoàn tại các nước ASEAN ngay trong quá trình học tập tại trường. Tham gia chương trình học, người học có thể trải nghiệm chương trình học tập gắn thực tế một năm tại các doanh nghiệp trong khu vực  ASEAN.

Chương trình trao đổi và liên kết quốc tế: Chương trình hợp tác đào tạo giữa UEH và các đối tác đại học ở quốc gia khác giúp sinh viên học tập ở môi trường đại học quốc tế, được trải nghiệm nền văn hóa mới và nhận bằng cấp quốc tế.

Tại Phân hiệu Vĩnh Long cũng tiếp tục tuyển sinh Chương trình đào tạo quốc tế Mekong với sứ mạng “Tài năng Mekong – Đi để trở về” bao gồm 1,5 năm học tại Phân hiệu Vĩnh Long, thời gian còn lại học tập tại trường đối tác UEH ở quốc gia khác, giúp sinh viên học tập ở môi trường đại học quốc tế, được trải nghiệm nền văn hóa mới và nhận bằng cấp quốc tế.

Khi tốt nghiệp các chương trình đào tạo cử nhân của UEH, người học sẽ tích lũy các kiến thức được công nhận bởi Hiệp hội nghề nghiệp quốc tế như: Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc (CPA) (chương trình Tài chính, Ngân hàng, Thuế trong kinh doanh, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Thị trường chứng khoán); Viện CFA Hoa Kỳ (chương trình Đầu tư tài chính, Toán Tài chính); Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Hiệp hội Kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA) (chương trình Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp và Kiểm toán); Hiệp hội các chuyên gia phân tích kỹ thuật thị trường (Market Technicians Association – MTA) (chương trình Tài chính quốc tế, Đầu tư tài chính); Hiệp hội chuyên gia định phí bảo hiểm Hoa Kỳ (Society of Actuaries – SOA), Hiệp hội chuyên gia định phí bảo hiểm Anh Quốc (Institute and Faculty of Actuaries – IFoA) (chương trình Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm).

Năm 2023, UEH cũng là năm mở đầu cho chương trình trao đổi sinh viên Summer Camp với các trường khối ngành kinh tế trên cả nước hàng năm. Qua đây, các bạn sinh viên cả nước sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập tiên tiến tại UEH và các trường khối ngành kinh tế hàng đầu cả nước.

Xem chi tiết Phụ lục 2: Các chương trình

Ổn định phương thức tuyển sinh, tăng chỉ tiêu phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

UEH tiếp tục triển khai chiến lược tuyển sinh và đào tạo trong năm 2023 với mục tiêu giữ ổn định các phương thức xét tuyển: (1) Xét tuyển thẳng; (2) Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế; (3) Xét tuyển học sinh Giỏi; (4) Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn; (5) Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực; (6) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tổ hợp xét tuyển gồm:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

– Tổ hợp V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

Đối với các phương thức xét tuyển (2), (3), (4), (5), UEH dự kiến thông báo hướng dẫn từ ngày 14/03/2023.

Xem chi tiết Phụ lục 3: Phương thức tuyển sinh

Với triết lý giáo dục đào tạo nên những con người thực học thực tài, có kiến thức đa ngành vừa rộng vừa sâu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nguồn nhân lực không chỉ tại thị trường lao động Việt Nam mà còn quốc tế. UEH tự tin tại chính ngôi trường này, người học sẽ được trao quyền, trao những không gian đổi mới, sáng tạo để tự do lựa chọn ngành học, tự do chọn cách học, tự do thể hiện bản thân, tự do định hướng tương lai cho chính mình, tự do trở thành mẫu hình mà mình mong muốn. Từ đó, cùng định nghĩa lại một khái niệm mới về người học, một thế hệ trưởng thành với tinh thần đổi mới sáng tạo, kiến thức đa ngành, tư duy toàn cầu, hành động địa phương, luôn sẵn sàng dấn thân để nắm bắt những cơ hội của chính mình “I am who I choose to be” – Bạn sẽ được tự do lựa chọn trở thành người mà bạn mong muốn tại UEH!

Thông tin và bộ công cụ hỗ trợ định hướng nghề nghiệp UEH:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông, Phòng Đào tạo UEH

Cơ quan báo chí đưa tin:

 1. Người Lao động: Trường ĐH Kinh tế TP HCM mở nhiều ngành mới gắn với kỷ nguyên số
 2. Lao động: Nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2023 vào Trường Đại học Kinh tế TPHCM
 3. Cổng thông tin điện tử TP.HCM: UEH khởi động mùa tuyển sinh đại học chính quy năm 2023
 4. Tuổi Trẻ: Trường đại học Kinh tế TP.HCM tuyển thêm nhiều ngành học mới lạ
 5. Phụ nữ Online: Trường đại học Kinh tế TPHCM công bố đề án tuyển sinh 2023
 6. Công dân & Khuyến học: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mở 5 ngành học mới gắn với kỷ nguyên số

______

Phụ lục 1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 1. Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA):

Bảng 1: Danh sách các Chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023 của KSA

Stt Mã đăng ký

xét tuyển

Chương trình đào tạo

(CTĐT)

Thuộc ngành Điểm trúng tuyển Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

2023

2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
I. Lĩnh vực Nhân văn
1 7220201 Tiếng Anh thương mại(**) Ngôn ngữ Anh 25.80 27.00 26.10 D01, D96 165
II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi
2 7310101 Kinh Tế Kinh tế 26.20 26.30 26.50 A00, A01, D01, D07 110
3 7310102 Kinh Tế Chính Trị(S) Kinh tế chính trị 26.20 26.30 26.50 A00, A01, D01, D07 50
4 7310104_01 Kinh Tế Đầu Tư Kinh tế đầu tư

 

26.20 25.40 26.00 A00, A01, D01, D07 200
5 7310104_02 Thẩm Định Giá Và Quản Trị Tài Sản 26.20 25.40 26.00 A00, A01, D01, D07 100
6 7310107 Thống kê kinh doanh  (*) Thống kê kinh tế 25.20 25.90 26.00 A00, A01, D01, D07 55
7 7310108_01 Toán tài chính (*) Toán kinh tế 25.20 25.20 25.80 A00, A01, D01, D07 55
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) 25.20 25.20 25.80 A00, A01, D01, D07 55
III. Lĩnh vực Báo chí và thông tin
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện Công nghệ truyền thông 27.60 A00, A01, D01, V00 100
IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý
10 7340101_01 Quản Trị Quản trị kinh doanh 26.40 26.20 26.20 A00, A01, D01, D07 790
11 7340101_02 Quản trị Khởi Nghiệp 26.40 26.20 26.20 A00, A01, D01, D07 100
12 7340101_ISB Cử nhân tài năng Quản trị kinh doanh 26.00 27.00 27.50 A00, A01, D01, D07 550
Kinh doanh quốc tế 27.50
Marketing 27.40
Tài chính – Ngân hàng 25.30
Kế toán 22.00
13 7340101_ASA Cử nhân ASEAN Co-op Tài chính – Ngân hàng Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 A00, A01, D01, D07 50
Marketing
14 7340115 Marketing Marketing 27.50 27.50 27.50 A00, A01, D01, D07 170
15 7340116 Bất Động Sản Bất động sản 26.20 24.20 25.10 A00, A01, D01, D07 110
16 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế 27.50 27.00 27.00 A00, A01, D01, D07 600
17 7340121 Kinh doanh thương mại Kinh doanh thương mại 27.10 27.00 26.90 A00, A01, D01, D07 220
18 7340122 Thương mại điện tử (*) Thương mại điện tử 26.30 26.90 27.40 A00, A01, D01, D07 140
19 7340114 Công nghệ marketing  Marketing kỹ thuật số Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 A00, A01, D01, D07 50
20 7340130 Quản trị bệnh viện Quản trị bệnh viện 24.20 24.20 23.60 A00, A01, D01, D07 100
21 7340201_01 Tài chính công Tài chính – Ngân hàng 25.80 25.90 26.10 A00, A01, D01, D07 50
22 7340201_02 Thuế 25.80 25.90 26.10 A00, A01, D01, D07 200
23 7340201_03 Ngân hàng 25.80 25.90 26.10 A00, A01, D01, D07 250
24 7340201_04 Thị trường chứng khoán 25.80 25.90 26.10 A00, A01, D01, D07 100
25 7340201_05 Tài chính 25.80 25.90 26.10 A00, A01, D01, D07 540
26 7340201_06 Đầu tư tài chính 25.80 25.90 26.10 A00, A01, D01, D07 50
27 7340204 Bảo hiểm(S) Bảo hiểm 22.00 25.00 24.80 A00, A01, D01, D07 50
28 7340205 Công nghệ tài chính Công nghệ tài chính Chương trình mới của năm 2023 A00, A01, D01, D07 50
29 7340206 Tài chính quốc tế Tài chính quốc tế 26.70 26.80 26.90 A00, A01, D01, D07 110
30 7340301_02 Kế toán công Kế toán 25.80 25.40 25.80 A00, A01, D01, D07 50
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp 25.80 25.40 25.80 A00, A01, D01, D07 650
32 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA (***) 23.10 A00, A01, D01, D07 70
33 7340302 Kiểm toán Kiểm toán 25.80 26.10 27.80 A00, A01, D01, D07 200
34 7340403 Quản lý công(S) Quản lý công 24.30 25.00 24.90 A00, A01, D01, D07 50
35 7340404 Quản Trị Nhân Lực Quản trị nhân lực 26.20 26.60 26.80 A00, A01, D01, D07 150
36 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh(*) Hệ thống thông tin quản lý 26.30 26.20 27.10 A00, A01, D01, D07

55

37 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) 26.30 26.30 27.10 A00, A01, D01, D07 55
38 7340415 Kinh doanh số Kinh doanh số Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 A00, A01, D01, D07 50
V. Lĩnh vực Pháp luật
39 7380101 Luật kinh doanh quốc tế Luật 24.90 25.80 25.80 A00, A01, D01, D96 50
40 7380107 Luật kinh tế Luật kinh tế 24.90 25.80 26.00 A00, A01, D01, D96 170
VI. Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật
41 7460108 Khoa học dữ liệu (*) Khoa học dữ liệu 24.80 26.00 26.50 A00, A01, D01, D07 55
42 7480103 Kỹ thuật phần mềm (*) Kỹ thuật phần mềm 25.80 26.20 26.30 A00, A01, D01, D07 55
43 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo Công nghệ và đổi mới sáng tạo 26.20 26.20 A00, A01, D01, D07 100
44 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) Trí tuệ nhân tạo Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 A00, A01, D01, D07 70
45 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27.60 27.40 27.70 A00, A01, D01, D07 110
46 7510605_02 Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 A00, A01, D01, D07

50

VII. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng
47 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh Kiến trúc đô thị 22.80 24.50 A00, A01, D01, V00 110
VIII. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản
48 7620114 Kinh Doanh Nông Nghiệp(S) Kinh doanh nông nghiệp 26.20 22.00 25.80 A00, A01, D01, D07 50
IX. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
49 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.40 24.00 25.20 A00, A01, D01, D07 165
50 7810201_01 Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn 25.80 25.30 25.40 A00, A01, D01, D07 85
51 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 25.80 25.30 25.40 A00, A01, D01, D07 80
7650

(S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)

 (*): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.

(**): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30.

(***): Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0

 

 2. Đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV): 600 chỉ tiêu

Bảng 2: Danh sách các Chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023 của KSV

Stt Mã đăng ký xét tuyển Chương trình đào tạo Thuộc ngành Điểm trúng tuyển Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu 2023
2020 2021 2022
I Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản
1 7620114 Kinh Doanh Nông Nghiệp (s)(*) Kinh Doanh Nông Nghiệp 16 16 16 A00, A01, D01, D07 30
II Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý
2 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh 16 17 17 A00, A01, D01, D07 60
3 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế 16 17 17 A00, A01, D01, D07 50
4 7340115 Marketing Marketing 17 17 A00, A01, D01, D07 70
5 7340201_01 Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng 16 17 17 A00, A01, D01, D07 40
6 7340201_02 Tài chính 17 A00, A01, D01, D07 40
7 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán 16 17 17 A00, A01, D01, D07 60
8 7340122 Thương mại điện tử (*)(**) Thương mại điện tử 16 17 17 A00, A01, D01, D07 50
III Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật
9 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 17 A00, A01, D01, D07 50
IV Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
10 7810201 Quản trị khách sạn  (*) Quản trị khách sạn Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 A00, A01, D01, D07 30
V Lĩnh vực Nhân văn
11 7220201 Tiếng Anh thương mại (*) (***) Ngôn ngữ Anh 17 17 D01, D96 30
VI Lĩnh vực Pháp luật
12 7380107 Luật kinh tế (*) Luật kinh tế 16 16 A00, A01, D01, D96 30
VII Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật
13 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) Công nghệ và đổi mới sáng tạo Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 A00, A01, D01, D07 30
14 7480107 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (*) Robot và Trí tuệ nhân tạo Chương trình mới tuyển sinh năm 2023 A00, A01, D01, D07 30
600

(S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)

(*): Phạm vi tuyển sinh cả nước

(**): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30

(***): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30

 • Tổ hợp xét tuyển của KSA và KSV:
– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

– Tổ hợp V00: Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ Thuật.

(Lưu ý: Điểm thi môn Vẽ Mỹ Thuật được lấy từ Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (Khoa Kiến trúc), Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM).

 

Phụ lục 2

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

 1. Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA):

1.1. Chương trình Chuẩn: Thí sinh trúng tuyển vào UEH theo các Phương thức xét tuyển.

1.2. Chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần:

– Điều kiện:

+ Thí sinh trúng tuyển vào UEH thuộc chương trình đào tạo có chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần:

+ Đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần được quy định tại Cổng tuyển sinh:

 • Tiếng Anh toàn phần: IELTS từ 5.0 trở lên hoặc qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh do UEH tổ chức.
 • Tiếng Anh bán phần: Điểm trung bình học tập tiếng Anh lớp 12 từ 7.0 hoặc điểm thi môn (bài thi) tiếng Anh trong kỳ thi THPT năm 2023 từ 7.0 trở lên.

1.3. Chương trình Cử nhân tài năng:  Sinh viên chương trình Cử nhân tài năng sẽ được xét vào một trong các ngành theo nguyện vọng khi làm thủ tục nhập học: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán

1.4. Chương trình cử nhân ASEAN Co-op:

Chương trình đào tạo được xây dựng với mục tiêu cung cấp không chỉ kiến thức tổng quan, chuyên sâu cho sinh viên mà còn là các cơ hội thực hành các nghề nghiệp và các kinh nghiệm làm việc thực tiễn ngay trong quá trình học tập tại trường.

Tham gia chương trình học, người học có thể trải nghiệm với các kỹ năng phỏng vấn xin việc và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế gắn liền với ngành đang học trong thời gian ít nhất là một năm tại các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN.

Sau 02 học kỳ, sinh viên sẽ được xét vào một trong hai ngành (Ngành Marketing và ngành Tài chính-ngân hàng) căn cứ vào nguyện vọng, kết quả học tập và chỉ tiêu.

1.5. Chương trình song ngành tích hợp:

Các chương trình đào tạo có thể học song ngành tích hợp sau khi hoàn tất năm nhất:

+ Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng

+ Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế

+ Bảo hiểm – Tài chính

+ Quản lý công – Luật và quản trị địa phương

+ Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương.

1.6. Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế gồm 02 tổ hợp liên quan hai tổ chức nghề nghiệp quốc tế là Viện Kế toán công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), với 02 chương trình tích hợp ICAEW và tích hợp ACCA, khi trúng tuyển nhập học sinh viên sẽ chọn học theo một trong hai chương trình (ICAEW hoặc ACCA).

 1. Đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV):

2.1. Chương trình Chuẩn:

– Thí sinh trúng tuyển vào UEH-Vĩnh Long là đã trúng tuyển chương trình chuẩn.

– Học tại PHVL: 2,5 năm.

– Đăng ký tham gia luân chuyển học tại CSC TP. Hồ Chí Minh: 1 năm cuối.

2.2. Chương trình liên kết đào tạo cử nhân quốc tế:  Tuyển sinh: 30 chỉ tiêu.

Chương trình cử nhân quốc tế thiết kế đặc biệt dành cho sinh viên đồng bằng sông Mekong, trong đó ngoài các kiến thức đặc thù về kinh tế, xã hội và văn hóa được tích hợp trong chương trình đào tạo giai đoạn 1 tại phân hiệu Vĩnh Long Đại học Kinh tế TP.HCM. Với triết lý “Ra đi để trở về”, chương trình đào tạo nguồn nhân lực tài năng cho khu vực đông bằng sông Mekong.

2.2.1. Chương trình gồm 2 giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Giai đoạn 1 (1,5 năm): Học tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long .

– Giai đoạn 2: Chuyển tiếp học tập tại Viện ISB hoặc các trường đại học thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu thế giới liên kết với Viện ISB.

2.2.2. Điều kiện tuyển sinh, bằng cấp:

2.2.2.1. Điều kiện tuyển sinh:

– Phạm vi tuyển sinh toàn quốc và các tỉnh vùng sông mekong (Lào, Campuchia, Thái Lan,… ).

– Để được xét tuyển vào chương trình, thí sinh phải đạt các điều kiện sau:

+ Là học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, có điểm Trung bình năm học lớp 12 hoặc điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt điểm xét tuyển được công bố hàng năm; hoặc

+ Là học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2023;

+ Đồng thời, học sinh cần có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 5.5 (Viết 5.0) hoặc đạt yêu cầu bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào theo quy định.

2.2.2.2. Bằng cấp: Do trường đối tác cấp bằng.

2.3. Học bổng Mekong Talent 100:

2.3.1. Học bổng 100%:  Phân bổ mỗi tỉnh 01 suất và sinh viên quốc tế.

2.3.2. Học bổng 50%: Xét điểm trung bình lớp 12 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần 6.0)

2.3.3. Học bổng 30%: Xét điểm trung bình lớp 12 và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) 6.0 (các điểm thành phần 5.0).

Giai đoạn chuyển tiếp sinh viên sẽ có cơ hội nhận học bổng theo mức học bổng từ trường Đại học sinh viên chuyển tiếp.

2.4. Chương trình song ngành tích hợp:

– Kinh doanh nông nghiệp – Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng.

– Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế.

Sinh viên học tổng thời gian 4,5 – 5,0 năm để sở hữu 02 bằng tốt nghiệp đại học chính quy do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.

_____

Phụ lục 3

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Gồm 06 phương thức

 1. Phương thức 1 (Mã Phương thức xét tuyển: 301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
  KSA KSV
  Chương trình Chuẩn,

chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn
Chỉ tiêu 1% chỉ tiêu theo CTĐT

 

 1. Phương thức 2 (Mã Phương thức xét tuyển: 411): Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
  KSA KSV
  Chương trình Chuẩn,

chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn
Chỉ tiêu 1% chỉ tiêu theo CTĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển

A) Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng:

1. Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:

– Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên;

– Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A.

– Chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.

2. Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau:

– Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.

– Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.

– Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.

– Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.

B) Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam và tốt nghiệp THPT nước ngoài: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.

 

 1. Phương thức 3 (Mã Phương thức xét tuyển: 201): Xét tuyển học sinh Giỏi
  KSA KSV
  Chương trình Chuẩn,

chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn
Chỉ tiêu 40% đến 50% chỉ tiêu theo CTĐT 20% chỉ tiêu theo CTĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2023

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình học lực năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu

 

 1. Phương thức 4 (Mã Phương thức xét tuyển: 202): Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn
  KSA KSV
  Chương trình Chuẩn,

chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn
Chỉ tiêu 20% đến 30% chỉ tiêu theo CTĐT 40% đến 50% chỉ tiêu 20% đến 30% chỉ tiêu theo CTĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển

Học sinh có điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.

Ví dụ: Học sinh chọn tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học để đăng ký xét tuyển phải thỏa điều kiện:

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 10 = [(Toán 10 + Vật lý 10 + Hóa học 10)/3] >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 lớp 11 = [(Toán 11 + Vật lý 11 + Hóa học 11)/3] >=6.50

+ ĐTB tổ hợp A00 HK1_lớp 12 = [(Toán 12+ Vật lý 12  + Hóa học 12)/3] >=6.50

Cách xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm được quy đổi từ 04 tiêu chí sau, trong đó 01 tiêu chí bắt buộc và 03 tiêu chí không bắt buộc:

– Tiêu chí bắt buộc: Điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký xét tuyển tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (thỏa điều kiện Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn).

– Tiêu chí không bắt buộc:

+ Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển học sinh Giỏi) tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 trở lên.

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực thuộc trung ương) các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu.

 

 1. Phương thức 5 (Mã Phương thức xét tuyển: 402): Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực
  KSA KSV
  Chương trình Chuẩn,

chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình Chuẩn
Chỉ tiêu 10% chỉ tiêu theo CTĐT
Điều kiện đăng ký xét tuyển Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023 và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT
Cách xét tuyển Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM)

 

 1. Phương thức 6 (Mã Phương thức xét tuyển: 100): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
  KSA KSV
  Chương trình Chuẩn,

chương trình toàn phần, bán phần tiếng Anh, Chương trình Cử nhân Asean

Chương trình

Cử nhân tài năng

Chương trình Chuẩn
Chỉ tiêu Chỉ tiêu còn lại
Điều kiện đăng ký xét tuyển Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.