Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học đợt tháng 6 năm 2024

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học cho các hình thức đào tạo, cụ thể như sau:

1. Các hình thức đào tạo:

– Văn bằng 2 Đại học chính quy: Xem chi tiết (link thông báo tuyển sinh cụ thể)

– Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học: Xem chi tiết (link thông báo tuyển sinh cụ thể)

2. Phương thức đào tạo: Tín chỉ (sinh viên có thể học vượt kế hoạch để tốt nghiệp sớm)

3. Các hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

4. Chương trình đào tạo, hình thức học, văn bằng tốt nghiệp

– Chương trình đào tạo: từ 76-83 tín chỉ, kéo dài khoảng 2,5 năm bao gồm Khóa luận tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp (trong thời gian đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định).

– Thời gian học: học tập trung các buổi trong tuần, dự kiến buổi tối từ 17g45 đến 21g10;

– Địa điểm học: tại các cơ sở của UEH.

– Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học, học vị CỬ NHÂN do UEH cấp.

5. Công bố kết quả trúng tuyển và khai giảng

– Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: Dự kiến 16g30 ngày 14/6/2024.

– Dự kiến thời gian khai giảng: tháng 6/2024.