Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) (Chương trình Tiếng Việt)

Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ logistics được xây dựng nhằm cung cấp cho thị trường những chuyên gia Công nghệ logistics có chuyên môn về thiết kế và điều khiển hoạt động tối ưu của một hệ thống logistics liên quan đến việc dự báo, mua sắm, vận chuyển, sản xuất, lưu trữ, phân phối và nhập kho nguyên vật liệu và thành phẩm. Có khả năng thiết kế và tích hợp các luồng vật chất, thông tin và tiền trong suốt chuỗi cung ứng để hỗ trợ tốt nhất cho các mục tiêu của tổ chức. Có kiến thức nền về quản trị như: nền tảng về kiến thức con người; lãnh đạo bền vững; kiến thức về đổi mới sáng tạo, công nghệ và khởi nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành này có khả năng làm việc tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ logistics, vận tải, bán lẻ, thương mại điện tử với vai trò kỹ sư quản lý, vận hành, điều hành, giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của hệ thống logistics cũng như phát triển được các giải pháp tối ưu hoá trong logistics; ngoài ra sinh viên có thể làm trợ lý cho lãnh đạo đơn vị; hoặc lập công ty khởi nghiệp.

Mã đăng ký xét tuyển: 7510605_02

Chỉ tiêu: 70

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

 

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 58 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ 1,2,3,4
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Toán cao cấp 1
 • Toán cao cấp 2
 • Vật lý 1 
 • Vật lý 2
 • Thí nghiệm vật lý
 • Toán dành cho kỹ sư
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế kỹ thuật
 • Quản trị công nghệ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Nhập môn công nghệ logistics
 • Khoa học máy tính 1
 • Kỹ thuật điện – điện tử
 • Vẽ kỹ thuật
 • Cơ kỹ thuật 1
 • Cơ kỹ thuật 2
 • Quản trị học
 • Phân tích nghiệp vụ kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Cơ cấu chấp hành và cảm biến
 • Kỹ thuật chế tạo
 • Thiết kế máy
 • Kỹ thuật robot 1
 • Vận trù học

Kiến thức chuyên ngành 

 • Kỹ thuật robot 2
 • Thí nghiệm kỹ thuật robot
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Hệ thống tự động
 • Internet vạn vật
 • Thiết kế và quản lý chuỗi cung ứng
 • Hệ thống nâng chuyển
 • Quản trị tồn kho và kho vận
 • Thiết kế mặt bằng
 • Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo
 • Đồ án Logistics 1
 • Đồ án Logistics 2

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

Nhóm Khoa học dữ liệu (chọn 1 trong 2)

 • Dữ liệu lớn và ứng dụng
 • Phân tích dữ liệu

Nhóm vận hành Logistics và chuỗi cung ứng (chọn 1 trong 3) 

 • Quản trị bán lẻ
 • Quản trị dịch vụ
 • Quản trị bán hàng

Nhóm quản lý (chọn 1 trong 3) 

 • Quản trị dự án
 • Quản trị chất lượng
 • Khoa học ra quyết định

Nhóm Công nghệ ứng dụng (chọn 1 trong 3)

 • Công nghệ và đổi mới trong quản lý chuỗi cung ứng
 • ERP trong quản trị sản xuất
 • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối

Nhóm chuyên sâu (chọn 1 trong 3) 

 • Chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử
 • Logistics quốc tế
 • Các mô hình mô phỏng trong quản lý chuỗi cung ứng

Đồ án và thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 156 tín chỉ

1.Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Đào tạo kỹ sư trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ logistics đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường việc làm trong thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 • Kỹ sư nắm được kiến thức nền tảng về công nghệ và kỹ thuật cũng như nền tảng rộng lớn của lĩnh vực công nghệ logistics.
 • Kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về các công nghệ tiên tiến ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật logistics.

2. Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Kỹ sư có năng lực quản lý, vận hành và phát triển các hệ thống logistics, năng lực khởi sự kinh doanh. Kỹ sư có các kỹ năng giải quyết vấn đề để nâng cao năng suất của một doanh nghiệp logistics.
 • Kỹ sư có khả năng tiến hành phát triển sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ thiết kế đến thị trường, đặc biệt chú trọng đến khía cạnh con người trong việc tạo ý tưởng, logistics, quản lý chất lượng và an toàn.
 • Kỹ sư có năng lực sử dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề mang tính liên ngành (cross-sector) trong kinh doanh.

3. Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có năng lực làm việc theo nhóm như một thành viên cũng như lãnh đạo kỹ thuật, đàm phán, giải quyết xung đột và lãnh đạo để thể hiện ý tưởng và quan điểm khi liên hệ, hợp tác và dẫn dắt những người khác để đạt được kết quả mong muốn.
 • Kỹ sư có ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng, ý thức phục vụ đất nước, đạo đức nghề nghiệp, và sự trung thực.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500. 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất. 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

Kỹ sư tốt nghiệp từ chuyên ngành này có khả năng làm việc tại:

 • Các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ logistics; vận tải; bán lẻ; thương mại điện tử; điều phối sản xuất; quản lý sản xuất…
 • Các công ty sản xuất, thương mại và dịch vụ, bệnh viên… với vai trò kỹ sư quản lý, vận hành, điều hành, giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của hệ thống Logistics và chuỗi cung ứng;
 • Kỹ sư phát triển được các giải pháp tối ưu hoá trong Logistics và chuỗi cung ứng; 
 • Làm trợ lý cho lãnh đạo đơn vị; hoặc lập công ty khởi nghiệp.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM