Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) (Chương trình Chuẩn)

Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư)

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ logistics được xây dựng nhằm cung cấp cho thị trường những chuyên gia Công nghệ logistics có chuyên môn về thiết kế và điều khiển hoạt động tối ưu của một hệ thống logistics liên quan đến việc dự báo, mua sắm, vận chuyển, sản xuất, lưu trữ, phân phối và nhập kho nguyên vật liệu và thành phẩm. Có khả năng thiết kế và tích hợp các luồng vật chất, thông tin và tiền trong suốt chuỗi cung ứng để hỗ trợ tốt nhất cho các mục tiêu của tổ chức. Có kiến thức nền về quản trị như: nền tảng về kiến thức con người; lãnh đạo bền vững; kiến thức về đổi mới sáng tạo, công nghệ và khởi nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành này có khả năng làm việc tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực công nghệ logistics, vận tải, bán lẻ, thương mại điện tử với vai trò kỹ sư quản lý, vận hành, điều hành, giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của hệ thống logistics cũng như phát triển được các giải pháp tối ưu hoá trong logistics; ngoài ra sinh viên có thể làm trợ lý cho lãnh đạo đơn vị; hoặc lập công ty khởi nghiệp.

Mã đăng ký xét tuyển: 7510605_02

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.