Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh số (Chương trình Tiếng Việt)

Kinh doanh số 

Chương trình đào tạo cử nhân Kinh doanh số cung cấp cho thị trường lao động những nhà quản trị có kiến thức tổng quát về quản trị kinh doanh, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh số và kiến thức liên quan đến ứng dụng kỹ thuật số của CMCN 4.0 vào kinh doanh và quản lý. Cử nhân chuyên ngành Kinh doanh số sẽ có năng lực chuyên môn trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh số, triển khai chiến lược kinh doanh số thành các chiến lược chức năng như chiến lược sản xuất, tài chính, marketing… và có năng lực hoạch định, tổ chức thực thi các dự án chuyển đổi số trong các doanh nghiệp. Ngoài ra, cử nhân chuyên ngành Kinh doanh số còn có năng lực nhận diện các cơ hội kinh doanh số, phát triển các mô hình kinh doanh số và thiết lập các dự án khởi nghiệp số.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340101_02

Chỉ tiêu: 70

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

 

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  64 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Quản trị học
 • Kế toán quản trị
 • Phương pháp nghiên cứu kinh doanh
 • Quản trị điều hành số trong môi trường số
 • Quản trị nguồn nhân lực trong môi trường số
 • Tài chính số cho nhà quản trị
 • Chiến lược marketing cho nhà quản trị
 • Hành vi tổ chức
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
 • Thẩm định dự án
 • Quản trị chiến lược trong môi trường số
 • Phân tích định lượng trong quản trị
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Cơ sở công nghệ thông tin
 • Nguyên lý kinh doanh số

Kiến thức chuyên ngành 

 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Chuyển đổi số
 • Thương mại điện tử

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

Chọn 2 trong 5: 

 • Quản trị sáng tạo và đổi mới
 • Marketing trong kỷ nguyên số
 • Mô hình kinh doanh trong môi trường số
 • Quản trị chất lượng
 • Giới thiệu hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Chọn 3 trong 8: 

 • Tư duy thiết kế trong kinh doanh
 • Quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường số
 • Hệ thống thanh toán điện tử
 • Giới thiệu hệ hỗ trợ quản trị thông minh
 • Luật kinh doanh trong môi trường số
 • Quản trị sự thay đổi
 • Công nghệ và đổi mới
 • Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 124 tín chỉ

1.Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Phân tích một cách cơ bản các kiến thức về kinh tế, chính trị, pháp luật.
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ứng dụng kỹ thuật số vào hoạt động kinh doanh.
 • Nắm rõ các điều luật, căn cứ pháp lý, đạo đức và trách nhiệm xã hội liên quan đến xây dựng và phát triển doanh nghiệp kinh doanh số.
 • Mô tả, thiết kế được các kế hoạch kinh doanh số; hiểu và áp dụng được các kỹ thuật số vào hoạt động marketing, tài chính, kế toán, vận hành, nhân sự.

2. Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Hiểu và thực hành được các kỹ năng nhận dạng vấn đề, thu thập thông tin, xử lý thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường kinh doanh số.
 • Chứng minh được kỹ năng phản biện thông qua quá trình tư duy đa chiều, tư duy logic, tranh luận và bảo vệ luận điểm cá nhân/ý tưởng cá nhân trong môi trường kinh doanh số.
 • Thể hiện được kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông qua quá trình dẫn dắt nhóm, làm việc nhóm, quản lý thời gian và ra quyết định trong môi trường kinh doanh số.
 • Chứng minh được kỹ năng giải quyết xung đột thông qua quá trình làm việc đội/nhóm trong môi trường kinh doanh số.

3. Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Chứng minh được sự tự chủ của bản thân đối với quá trình học tập thông qua việc thu thập kiến thức, thông tin liên quan từ các nguồn tài liệu khác nhau.
 • Thể hiện được sự tự chịu trách nhiệm của bản thân trong quá trình học thông qua quá trình tuân thủ các đánh giá, quy định của chương trình đào tạo.
 • Thể hiện được khả năng giao việc, giám sát quá trình thực hiện công việc của người khác trong đội nhóm.
 • Thể hiện được sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân của người biết học tập suốt đời (lifelong learner) thông qua quá trình tự cập nhật kiến thức, tự đánh giá bản thân và không ngừng phát triển bản thân.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500 
 • Đạt chứng chỉ tin học theo Quyết định số 175/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 02 tháng 02 năm 2023
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 •  

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh số có thể làm việc tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh số hoặc các doanh nghiệp có bộ phận chuyển đổi số. Cụ thể, cử nhân ngành Kinh doanh số có thể đảm nhận các vị trí công việc: nhân viên kinh doanh, phân tích dữ liệu kinh doanh; nhân viên chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; nhân viên marketing số, nhân viên bán hàng, quản lý kênh phân phối; nhân viên bộ phận thương mại điện tử; nhân viên trong các dự án phát triển sản phẩm số; hoặc làm nhân viên trong các bộ phận chuyển đổi số của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM