Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình Tiếng Việt)

Robot và Trí tuệ nhân tạo

Chương trình đào tạo đội ngũ kỹ sư có năng lực đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm trong thời đại CMCN 4.0. Sinh viên sẽ có được kinh nghiệm thực tế trong các dự án nghiên cứu liên quan như: thiết kế, chế tạo, điều khiển hệ thống robot, trí tuệ nhân tạo, phần mềm/phần cứng hệ thống nhúng và thị giác máy tính, các hệ thống sản xuất tự động, máy móc thông minh, IoT. 

Các ngành công nghiệp hiện đại và các công ty công nghệ cao đang không ngừng ứng dụng các hệ thống tự động hoặc bán tự động, các hệ thống tự ra quyết định, kiểm tra chất lượng và an toàn trong các quy trình sản xuất. Do đó, sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân sẽ có cơ hội rất lớn để ứng tuyển vào các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước ở các lĩnh vực: cơ khí, tự động hoá, robot và trí tuệ nhân tạo… Các vị trí sinh viên có thể đảm nhiệm gồm: Quản lý sản xuất, kỹ sư R&D, Kỹ sư QA tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất hệ thống tự động/robot; Kỹ sư lập trình robot tại các công ty, tập đoàn đa quốc gia có sử dụng các hệ thống máy móc tự động và thông minh; Quản lý sản xuất, giám đốc sản xuất, giám đốc kỹ thuật, kỹ sư thiết kế, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư phát triển sản phẩm tại Nhà máy/Công ty có hệ thống tự động; Nhà sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ cao; Quản lý/điều phối viên tại các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao; Điều phối các dự án công nghệ cao cho các tổ chức, công ty, sở ban ngành trong và ngoài nước…

Mã đăng ký xét tuyển KSA: 7480107_01

Mã đăng ký xét tuyển KSV: 7480107

Chỉ tiêu (KSA): 70

Chỉ tiêu (KSV): 30

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 58 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Toán cao cấp 1
 • Toán cao cấp 2
 • Vật lý 1 
 • Vật lý 2
 • Thí nghiệm vật lý
 • Toán dành cho kỹ sư
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế kỹ thuật
 • Quản trị công nghệ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 88 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Nhập môn Công nghệ kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo
 • Khoa học máy tính 1
 • Kỹ thuật điện – điện tử
 • Vẽ kỹ thuật
 • Cơ kỹ thuật 1
 • Cơ kỹ thuật 2
 • Lý thuyết điều khiển tự động
 • Kỹ thuật số
 • Vi điều khiển
 • Cơ cấu chấp hành và cảm biến
 • Kỹ thuật chế tạo
 • Thiết kế máy
 • Kỹ thuật robot 1

Kiến thức ngành 

 • Kỹ thuật robot 2
 • Khoa học máy tính 2
 • Thí nghiệm kỹ thuật robot
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Hệ thống nhúng
 • Thị giác máy
 • Hệ thống tự động

Kiến thức chuyên ngành 

 • Internet vạn vật
 • Tương tác người và máy
 • Thí nghiệm điều khiển tự động
 • Thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo
 • Đồ án thiết kế robot
 • Đồ án trí tuệ nhân tạo

Kiến thức chuyên ngành tự chọn 

 • Dữ liệu lớn và ứng dụng
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Tối ưu hóa
 • Học máy
 • Học sâu
 • Điều khiển phi tuyến và đa biến
 • Cấu trúc phần mềm cho robot và AI
 • Robot có chân và dạng người
 • Robot hợp tác, phân tán và module
 • Phỏng sinh và robot sinh học
 • Lập trình robot nâng cao
 • Xử lý tín hiệu số
 • Thiết kế tối ưu robot
 • Mỹ thuật công nghiệp

Đồ án và thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 156 tín chỉ

1.Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Có hiểu biết về chính trị, pháp luật, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn phục vụ cho việc giải thích, phân tích và xử lý những vấn đề trong công việc..
 • Khả năng áp dụng kiến thức và công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với ngành học.
 • Có khả năng thiết kế các hệ thống, thành phần hoặc quy trình đáp ứng các nhu cầu cụ thể cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rộng rãi phù hợp với lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo.

2. Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật được xác định rộng rãi bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và bằng nhiều hình thức khác nhau; và khả năng xác định và sử dụng tài liệu kỹ thuật phù hợp.
 • Khả năng tiến hành các bài kiểm tra, phép đo và thí nghiệm tiêu chuẩn, đồng thời phân tích và giải thích kết quả để cải thiện quy trình hiệu quả bằng sự đổi mới, sáng tạo và tư duy phản biện.

3. Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có năng lực làm việc theo nhóm như một thành viên cũng như lãnh đạo kỹ thuật, đàm phán, giải quyết xung đột và lãnh đạo để thể hiện ý tưởng và quan điểm khi liên hệ, hợp tác và dẫn dắt những người khác để đạt được kết quả mong muốn.
 • Có khả năng học tập và làm việc tự chủ, độc lập và có đạo đức, hướng đến mục tiêu học tập suốt đời với sự tự tin và kiên trì.
 • Thấu hiểu môi trường đa văn hóa và tôn trọng sự khác biệt.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500. 
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification).
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất. 
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc ở các vị trí sau:

 • Quản lý sản xuất, kỹ sư R&D, Kỹ sư QA trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia sản xuất hệ thống tự động/robot

 • Kỹ sư lập trình robot trong các công ty, tập đoàn đa quốc gia có sử dụng các hệ thống máy móc tự động và thông minh
 • Quản lý sản xuất, kỹ sư thiết kế, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư phát triển sản phẩm trong Nhà máy/Công ty có hệ thống tự động.
 • Nhà sáng lập công ty khởi nghiệp công nghệ cao. 
 • Quản lý/điều phối viên các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao.
 • Quản lý/điều phối viên các dự án chuyển đổi số, dự án phát triển sản phẩm và công nghệ cao.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM