Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

[PODCAST] TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Tiếp cận Đào tạo theo hướng Đa ngành, Liên ngành, Xuyên ngành, đề cao khả năng ứng dụng của UEH

Tiếp cận đào tạo Đa ngành, Liên ngành, Xuyên ngành là lựa chọn của các Đại học hàng đầu thế giới. Tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), “gắn kết tri thức đa lĩnh vực” đã trở thành “từ khóa” quan trọng thời gian gần đây, trong đó đặt trọng tâm vào tính ứng dụng của Công Nghệ, Máy tính với các lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Quản lý nhà nước, Truyền thông, Thiết kế, Dữ liệu. Đầu ra của mô hình này chính là những thế hệ nhân lực “làm chủ công nghệ, tư duy toàn cầu, hành động địa phương”.

Tiếp cận đào tạo Đa ngành, Liên ngành và Xuyên ngành theo mô hình Đại học Đa ngành và Bền vững của UEH

Tiếp nối 48 năm hình thành và phát triển với chất lượng đào tạo được ghi nhận trong nước và quốc tế, năm 2021, UEH đã chính thức công bố đi theo mô hình Đại học Đa ngành và hành động Bền vững tầm nhìn 10 năm từ 2021 đến 2030. Theo đó, 05 giá trị định vị chiến lược dành cho từng nhóm đối tượng chủ chốt từ Người học, Nhà nghiên cứu đến UEHer và Cộng đồng bao gồm: (i) Đào tạo Công dân toàn cầu – Hành động bền vững; (ii) Nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng; (iii) Vận hành: Từ khuôn viên tuần hoàn đến đại học xanh; (iv) Quản trị: Ưu tiên phát triển bền vững; (v) Tạo lập một cộng đồng của những người truyền cảm hứng nghệ thuật và dẫn đầu sự thay đổi vì sự phát triển bền vững. 

Với định hướng chiến lược này, UEH tập trung theo đuổi tiếp cận theo hướng đa ngành (multi-discipline), liên ngành (inter-disciplinary), xuyên ngành (trans-discipline) trong đào tạo và nghiên cứu, thay vì đơn ngành (discipline) như mô hình đại học truyền thống. Trong đó, chú trọng ưu tiên tiếp cận toàn diện, khai thác khả năng ứng dụng Công nghệ, Máy tính với các lĩnh vực Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Quản lý nhà nước, Truyền thông, Thiết kế, Dữ liệu.

Hình. Tiếp cận Đa ngành, Liên ngành và Xuyên ngành của UEH

 Điểm khác biệt lớn nhất của tiếp cận này là ranh giới đào tạo giữa các ngành, chuyên ngành đào tạo, thậm chí là từng bộ môn tại UEH sẽ trở nên “mở”, linh hoạt trong hệ sinh thái những lĩnh vực liên quan đến nhau, đề cao tính ứng dụng trong thực tiễn. Đặc biệt hơn cả, tiếp cận này đặt người học là trung tâm của quá trình đào tạo với đa dạng hình thức giáo dục và truyền tải kiến ​​thức, giá trị và kỹ năng; từ giáo dục chính quy (formal education) đến không chính quy (informal/nonformal education); từ lớp học truyền thống (in-class education) đến các lớp học từ xa, trực tuyến, học kỳ doanh nghiệp, dự án thực tế, hội thảo, tọa đàm,… (out-class education/ extra-class education). Cụ thể:

  • Giáo dục liên ngành tại UEH khuyến khích giảng viên thiết kế bài giảng bằng cách tích hợp thông tin, dữ liệu, kỹ thuật, công cụ, quan điểm, khái niệm và hoặc lý thuyết từ hai hay nhiều ngành hoặc khối kiến ​​thức, đặc biệt ưu tiên các ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực đó, nhằm nâng cao năng lực của người học trong việc hiểu vấn đề, giải quyết vấn đề, thẩm định, tìm ra các phương pháp và giải pháp đổi mới sáng tạo, đem lại hiệu quả cao; 
  • Giáo dục xuyên ngành tại UEH khuyến khích người học, giảng viên, nhà nghiên cứu, cộng đồng UEHer ứng dụng tri thức đa lĩnh vực, đặc biệt ưu tiên các ứng dụng của công nghệ, để giải quyết các vấn đề phát sinh liên tục từ công việc đến cuộc sống, từ địa phương đến toàn cầu một cách toàn diện nhất bằng sự kết nối, cộng tác, tích hợp và đồng sáng tạo (co-create) từ đa dạng các đối tượng, bên liên quan.      

Các chương trình đào tạo đa ngành, gắn liền Chuyên môn với Công nghệ, có tính ứng dụng cao được sự hưởng ứng của cộng đồng và xã hội

Trên thực tế, thị trường lao động trong một thời gian dài đã chứng minh sự dịch chuyển nhu cầu, đòi hỏi những vị trí nhân sự với yêu cầu hiểu sâu chuyên môn, hiểu rộng tri thức đa lĩnh vực khác để giải quyết vấn đề một cách toàn diện, đổi mới sáng tạo và hiệu quả về nguồn lực. Đặc biệt hơn trong Kỷ nguyên số 4.0 và Kỷ nguyên Siêu thông minh 5.0, tương tác giữa Con người và Máy móc là ưu tiên, sự am hiểu Công nghệ trở nên vô cùng cần thiết và năng lực làm chủ Công nghệ để ứng dụng vào chuyên môn trở thành lợi thế cạnh tranh của một nhân lực số. 

Với tiếp cận đa ngành, gắn liền Chuyên môn với Công nghệ, các chương trình đào tạo tại UEH được xây dựng đi trước thị trường một bước nhằm tạo ra lực lượng làm chủ được công nghệ và có khả năng ứng dụng công nghệ linh hoạt vào từng lĩnh vực nghiệp vụ đặc trưng như Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Quản lý nhà nước, Truyền thông, Thiết kế, Dữ liệu. Chương trình học mang tính thực hành, ứng dụng với cơ cấu: 30% kiến thức và khoa học cơ bản liên quan; 70%  kiến thức ngành, kiến thức thực hành, ứng dụng chuyên sâu và khả năng ứng dụng công nghệ của lĩnh vực.

Trong những năm gần đây, những chương trình đào tạo đa ngành điển hình, có tính xu thế tại UEH phải kể đến như: Fintech (kết hợp Tài chính & Công nghệ), Martech (kết hợp Marketing & Công nghệ), Biztech (kết hợp Kinh doanh & Công nghệ), Logtech (kết hợp Logistics & Công nghệ), Thiết kế và Truyền thông (Kết hợp Truyền thông và Công nghệ), Kiến trúc & Đô thị thông minh (kết hợp Đô thị & Công nghệ), Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Công nghệ đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, là những chương trình đào tạo Công nghệ, Máy tính theo hướng ứng dụng hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ sắp tới. 

Sự hưởng ứng của xã hội, thể hiện ở số lượng hồ sơ đăng ký đông và điểm trúng tuyển cao đối với những chương trình đào tạo nói trên chính là sự củng cố vững chắc cho cách tiếp cận mới của UEH: máy tính, công nghệ giờ đây không thể đi một mình; đội ngũ nhân sự lĩnh vực công nghệ thông tin không chỉ là khoa học tự nhiên mà sẽ ngày càng gần hơn khoa học ứng dụng. Bất cứ công nghệ nào của kỷ nguyên số đều phải trả lời câu hỏi về khả năng ứng dụng để giải quyết các vấn đề trong tổ chức, doanh nghiệp, cuộc sống, xã hội. 

Những thế hệ nhân lực “làm chủ công nghệ, tư duy toàn cầu, hành động địa phương” – Đầu ra của quá trình đào tạo đa ngành, liên ngành, xuyên ngành

Tiếp cận gắn kết tri thức đa lĩnh vực trong đào tạo, giảng dạy tại UEH kỳ vọng sẽ tạo ra đội ngũ nhân lực thế hệ mới – thế hệ hạt nhân “làm chủ công nghệ – tư duy toàn cầu, hành động địa phương”, xuất phát từ một cộng đồng người học được trang bị những trải nghiệm học tập “đa kiến thức” nhằm chuyên sâu hơn nữa và tăng khả năng ứng dụng của các nghiệp vụ chuyên môn; được tiếp cận kiến thức thông qua “đa nền tảng, đa phương thức”, với môi trường học tập toàn cầu, gắn kết với bối cảnh cụ thể

Bằng cách tiếp cận này, người học đang tôi luyện khả năng tìm tòi và chủ động học hỏi, đây chính là tố chất của những nhân lực số mà một doanh nghiệp cần suy nghĩ trong kỷ nguyên mà tri thức liên tục được cập nhật, nhiều tiếp cận mới ngày càng xuất hiện.  

Cuối cùng, sứ mệnh cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tổ chức, doanh nghiệp, xã hội vẫn là đích đến của một Đại học. Tuy vậy, cụm từ “chất lượng cao” ở giai đoạn này không chỉ dừng lại ở điểm số mà chính là năng lực thích ứng với mọi vấn đề, lựa chọn phương án và ra quyết định, dẫn dắt sự thay đổi tích cực trong tổ chức của một cá nhân trên cơ sở am hiểu và kết nối những tri thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó hiểu biết về Công nghệ là không thể thiếu. Tiếp cận đa ngành, liên ngành, xuyên ngành là lựa chọn của các Đại học hàng đầu trên thế giới trong đào tạo, nghiên cứu, gắn kết cộng đồng mà tại đó người học sẽ luôn là nhân tố trung tâm.

Đây là bài viết nằm trong Series “Máy tính và Công nghệ: Không đi một mình”. Vẫn còn điều bất ngờ dành cho 2k5 tại UEH trong mùa tuyển sinh Đại học chính quy 2023. Hãy cùng UEH khám phá nhé!

________________

THÔNG TIN VÀ BỘ CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP UEH:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông UEH, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH.