Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh thương mại (Tiếng Anh bán phần)

Kinh doanh thương mại

Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh Thương mại có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với xã hội; có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Kinh doanh Thương mại, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học hiệu quả để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kinh doanh quốc tế
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược toàn cầu

Kiến thức ngành

 • Mô phỏng kinh doanh
 • Phân tích kinh doanh
 • Thương mại trong kỷ nguyên số
 • Quản trị bán hàng
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị bán lẻ
 • Nghiên cứu Marketing
 • Giao tiếp kinh doanh
 • Dự án kinh doanh quốc tế

Tự chọn

 • Marketing dịch vụ
 • Quản trị dịch vụ
 • Thương mại quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Marketing trong kỷ nguyên số

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức:

 • Có các kiến thức cơ bản về toán học, tin học và khoa học tự nhiên để phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc và cuộc sống.
 • Có các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, kinh tế và khoa học xã hội, nhân văn cho việc phân tích, giải thích những vấn đề trong công việc và cuộc sống.
 • Có kiến thức thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý đủ để nhận thức môi trường kinh tế trong và ngoài nước, phát hiện và nắm bắt cơ hội kinh doanh
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị và kinh doanh trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề chuyên môn.
 • Áp dụng các kiến thức thuộc lĩnh vực ngành Kinh doanh thương mại trong việc vận dụng, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại.
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng nhận thức và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại
 • Có kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ hiệu quả, có kỹ năng thuyết trình, xử lý văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh và làm việc trong môi trường hội nhập.
3. Mức tự chủ và chịu trách nhiệm:
 • Có năng lực học tập suốt đời, có ý thức học tập để hoàn thiện, cập nhật kiến thức cho bản thân, có tinh thần cầu tiến
 • Có năng lực làm việc độc lập, lập kế hoạch quản lý công việc cá nhân, có kỹ năng làm việc theo nhóm và quản lý hoạt động của nhóm
 • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc, chịu đựng áp lực công việc cao, dễ dàng thích nghi với môi trường làm việc
 • Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật và nội quy, quy định nơi làm việc
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của UEH.

Bộ Công Thương: Nhân viên Phòng quản lý thương mại

 • Thống kê, quản lý hồ sơ các doanh nghiệp kinh doanh thương mại

Sở Công Thương: Nhân viên Phòng quản lý thương mại

 • Thống kê, quản lý hồ sơ các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh, thành phố

Doanh nghiệp kinh doanh thương mại, trung tâm thương mại, siêu thị: Phòng kinh doanh

 • Quản lý bán hàng và hoạt động bán hàng

Doanh nghiệp sản xuất: Phòng bán hàng, phòng thu mua

 • Quản lý bán hàng và hoạt động bán hàng
 • Quản lý hoạt động thu mua

Ngân hàng, công ty dịch vụ: Phòng bán hàng, phòng chăm sóc khách hàng

 • Quản lý bán hàng và hoạt động bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng

 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM