Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh thương mại (Chất lượng cao Tiếng Việt)

                            Kinh doanh thương mại

Đào tạo cử nhân ngành Kinh doanh Thương mại có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với xã hội; có sức khỏe, kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ngành Kinh doanh Thương mại, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học hiệu quả để phát triển nghề nghiệp và bản thân trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM