Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (Tiếng Anh bán phần)

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Chương trình Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí thuộc ngành Quản trị khách sạn. Một nhà quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí cần có năng lực chủ chốt là tính sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú với mục tiêu tạo được trải nghiệm độc đáo cho khách tham dự. Để thành công trên thương trường, việc quản lý nguồn lực và tổ chức vận hành cũng là những điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn như sức phán đoán, tính chủ động tích cực và chịu được áp lực cũng cần được bồi dưỡng. Với tốc độ phát triển như vũ bão và diễn tiến phức tạp của ngành, việc rèn luyện khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, dám đương đầu với thách thức giúp các nhà quản trị tương lai bứt phá khỏi giới hạn cũ kĩ. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Khoa học dữ liệu
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Quản trị du lịch
 • Khoa học quản trị
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
 • Quản trị đám đông
 • Quản trị kênh phân phối trong du lịch
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị hiệu quả
 • Tiếp thị trong du lịch

Kiến thức chuyên ngành

Chuyên ngành: Quản trị lữ hành

Bắt buộc

 • Điểm đến du lịch toàn cầu
 • Quản trị hiếu khách
 • Quản trị vận hành tour
 • Quản trị bán sản phẩm lữ hành
 • Phát triển dịch vụ lữ hành
 • Hướng dẫn du lịch
 • Quản trị điểm đến
 • Dự án lữ hành
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong du lịch
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)

Tự chọn

 • Tiếp thị lữ hành
 • Du lịch theo nhu cầu đặc biệt
 • Tâm lý du khách
 • Quản trị lữ hành doanh nghiệp
 • Ứng dụng điện toán trong du lịch
 • Dịch vụ vận chuyển hành khách
 • Quản trị phân phối lữ hành
 • Du lịch trọn gói
 • Du lịch có trách nhiệm
 • Phát triển du lịch bền vững
 • Văn hoá và di sản

Chuyên ngành: Quản trị du thuyền 

 • Dự án du thuyền
 • Điểm đến du lịch toàn cầu
 • Quản trị hiếu khách
 • Dịch vụ hành khách du thuyền
 • Quản trị vận hành du thuyền
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong du thuyền
 • Vận hành ẩm thực
 • Quản trị bán dịch vụ du thuyền
 • Quản trị tiền sảnh

Tự chọn

 • Tiếp thị du thuyền
 • Sáng tạo dịch vụ
 • Tâm lý du khách
 • Vãng hồi du lịch
 • Tác động môi trường của du lịch
 • Dịch vụ trọn gói
 • Quản trị chia sẻ đầu tư
 • Quản trị xếp hàng
 • Ứng dụng điện toán trong du lịch
 • Quản trị quầy pha chế
 • Quản trị câu lạc bộ
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)

Chuyên đề tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức
 • Lập kế hoạch và tổ chức (Planning and Organising): Biết xác định mục tiêu, vận dụng tài nguyên có được, đề ra các kế hoạch chi tiết, áp dụng công thức phối hợp chúng rồi tổ chức lộ trình thi hành một cách khả thi để đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Phân bổ nguồn lực (Resource Allocation) – Biết sử dụng các tài nguyên một cách khôn ngoan và trong phạm vi ngân sách được phân bổ theo thứ tự ưu tiên.
 • Làm việc nhóm và hợp tác (Teamwork & Collaboration): biết tuyển dụng và phát triển đội ngũ liên văn hóa; thiết lập mục tiêu, hướng dẫn, đánh giá, khen thưởng hiệu quả công việc; căn chỉnh nguồn lực và quy trình để bổ trợ cho các hoạt động ưu tiên.
 • Đổi mới sáng tạo (Innovation & imagination): Biết sử dụng nhiều nguồn đa dạng để có ý tưởng và cảm hứng, kết nối và sáng tạo, khám phá nhiều tầng tư tưởng và đa dạng hóa góc nhìn, từ đó đánh giá các phương án và mục tiêu lựa chọn căn cứ vào tầm quan trọng và mức ý nghĩa của các phát kiến.
2. Kỹ năng:
 • Quản trị thời gian (Time Management): Biết quản lý hiệu quả thời gian và nguồn lực theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo rằng công việc được hoàn thành một cách hiệu quả.
 • Chủ động tích cực (Proactive): chủ động hiểu và tiếp cận với sự thay đổi một cách tích cực, tự giác tìm kiếm giải pháp tiềm năng và ý tưởng giải quyết vấn đề.
 • Chịu được căng thẳng (Stress Tolerance): duy trì hiệu suất ổn định dưới áp lực cao hoặc đối với các xung đột trái chiều, xử lý căng thẳng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Phán đoán (Anticipation): biết cách nhận biết và liên hệ các vấn đề với nhau để đưa ra kết luận và chuyển chúng thành các hành động nhằm đáp ứng tình thế hoặc giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 •  Đương đầu với khó khăn (Overcoming adversity):  có ý chí vượt qua nghịch cảnh để hoàn thiện bản thân
 • Dám làm dám chịu (Venturesome): sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
 • Linh hoạt (Adaptability): có thể thay đổi hoặc thích nghi dễ dàng trong nhiều tình huống và với nhiều đối tượng khác nhau.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng theo quy định của UEH.
Nhân viên hoặc giám sát các vị trí (Executive or Leader/Supervisor):
 • Kế hoạch dự án sự kiện du lịch văn hóa
 • Điều hành sự kiện
 • Tổ chức dịch vụ giải trí
 • Sáng tạo trải nghiệm
 • Tư vấn chương trình giải trí
 • Sale sự kiện và dịch vụ giải trí
 • Khai thác tài trợ

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM