Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Marketing (Hướng ứng dụng)

Marketing (Hướng ứng dụng)

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Marketing tiếp cận hoàn toàn theo hướng ứng dụng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực Marketing trong bối cảnh môi trường kinh doanh nhiều thay đổi. Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp nhiều kiến thức chuyên sâu vào các lĩnh vực cụ thể như marketing kỹ thuật số, quản trị thương hiệu, quản trị PR và sự kiện, quản trị đổi mới sáng tạo trong marketing. Hoàn thành chương trình, học viên có cơ hội thu nhận nhiều kiến thức, kỹ năng và năng lực để hoạch định, lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát tốt các vấn đề trọng yếu trong marketing. Đồng thời, người học hoàn toàn đủ khả năng để phát triển nghề nghiệp ở cấp độ quốc tế.

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 11 tín chỉ

 • Triết học
 • Ngoại ngữ
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

Kiến thức Cơ sở ngành: 6 tín chỉ

 • Phân tích kinh doanh và dự báo 
 • Chiến lược kinh doanh toàn cầu 

Kiến thức chuyên ngành: 9 tín chỉ

 • Marketing trong kỷ nguyên số
 • Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích Marketing
 • Hành vi tiêu dùng, khách hàng số

Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 12 tín chỉ

Chuyên ngành 1

 • Marketing xã hội 
 • Marketing dịch vụ 
 • Sáng tạo, đổi mới và thay đổi trong Marketing 
 • Đổi mới sản phẩm và dịch vụ 
 • Marketing toàn cầu 
 • Truyền thông Marketing tích hợp-IMC 
 • Quản trị thương hiệu 
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng

Chuyên ngành 2 <Thương mại> 

 • Quản trị bán hàng và kinh doanh số 
 • Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số

Chuyên ngành 3  

 • Mô phỏng ra quyết định trong Marketing 
 • Kinh doanh gia đình 
 • Quản trị quan hệ khách hàng 
 • Quản trị dịch vụ và kinh doanh số 

III. Thực tập và tốt nghiệp 

 • Chuỗi Chuyên đề Nghiên cứu Marketing 
 • Chiến lược bán hàng đa kênh trên nền tảng số 3 25 Đề án tốt nghiệp 7 Tổng cộng 60

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Hiểu các kiến thức triết học cơ bản.
 • Phân tích được các xu hướng vận động trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi.
 • Phân tích được những khác biệt trong hành vi, qui trình quyết định, hành trình mua bán của khách hàng trong các giao dịch thị trường với sự tăng trưởng nhanh chóng của công cuộc chuyển đổi số.
 • Đánh giá được sự tác động của môi trường kinh doanh đến hành vi khách hàng và hoạt động marketing của doanh nghiệp và tổ chức.
 • Áp dụng được kiến thức marketing vào việc ra quyết định trong hoạt động quản trị marketing của doanh nghiệp và tổ chức
 • Sáng tạo được những chiến lược, chiến thuật marketing hiệu quả và đổi mới linh hoạt nhằm cạnh tranh tốt nhất trên thị trường toàn cầu.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Thuần thục trong khả năng thu thập, xử lý, và đánh giá thông tin khoa học và thực tiễn từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ cho hoạt động quản trị marketing.
 • Thành thạo trong áp dụng các kết quả nghiên cứu, phân tích thị trường và khách hàng vào các điều kiện cụ thể nhằm tổ chức vận hành hiệu quả hoạt động marketing của doanh nghiệp và tổ chức.
 • Thích ứng và làm việc hiệu quả trong môi trường toàn cầu của thời kỷ nguyên số.
 • Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
 • Thành thạo phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích kinh tế và kinh doanh (SPSS).
 • Có khả năng sáng chế và giải quyết các vấn đề chuyên môn phức tạp trong lĩnh vực Marketing.

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Có ý thức tổ chức thực hiện công việc và học hỏi, phát triển bản thân.
 • Có ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
 • Có ý thức đóng góp vào sự phát triển xã hội, gìn giữ đạo đức kinh doanh.
 • Có ý thức tự chủ đánh giá và dẫn dắt sự phát triển của tổ chức, năng lực lãnh đạo linh hoạt trong môi trường nhiều thay đổi.
 • Chủ động nghiên cứu phục vụ hoạt động quản lý.
 • Phát triển năng lực học tập suốt đời.

Các tổ chức trong nước và ngoài nước (Client) (Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực (sản xuất, thương mại, dịch vụ, đào tạo), mọi ngành nghề): Giám sát bán hàng/Trưởng phòng marketing/nhãn hàng

 • Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cao sau 3-5 năm (Giám đốc bán hàng, marketing, nhãn hàng).

Các tổ chức trong nước và ngoài nước (Client) (Tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức xã hội): Giám sát bán hàng/Trưởng phòng marketing/nhãn hàng

 • Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cao sau 3-5 năm (Giám đốc bán hàng, marketing, nhãn hàng).

Các tổ chức trong nước và ngoài nước (Client) (Cơ quan quản lý nhà nước (cơ quan bộ, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan ngoại giao, đại diện thương mại): Giám sát bán hàng/Trưởng phòng marketing/nhãn hàng

 • Các tổ chức trong nước và ngoài nước (Agency) (Các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, sáng tạo, truyền thông/ PR, thương hiệu, nghiên cứu thị trường…): Trưởng nhóm/ Trưởng phòng
 • Triển vọng nghề nghiệp: thăng tiến lên vị trí quản trị viên cấp cao sau 3-5 năm (Giám đốc khách hàng, truyền thông, sáng tạo).

Các Tổ chức Giáo dục – Đào tạo (Các tổ chức giáo dục đào tạo trong và ngoài nước (Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp): Giáo viên/ Giảng viên/ Chuyên viên nghiên cứu

 • Giảng dạy các chương trình thuộc các ngành/ chuyên ngành khác nhau cho các hệ chính qui tập trung, liên thông hoặc văn bằng 2.
 • Có thể tham gia giảng dạy ở bậc sau đại học sau 3 năm đến 10 năm khi đã nâng cao trình độ và đạt chuẩn tại cơ sở đào tạo.