Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (Chương trình Tiếng Việt)

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Chương trình Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí thuộc ngành Quản trị khách sạn. Một nhà quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí cần có năng lực chủ chốt là tính sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú với mục tiêu tạo được trải nghiệm độc đáo cho khách tham dự. Để thành công trên thương trường, việc quản lý nguồn lực và tổ chức vận hành cũng là những điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn như sức phán đoán, tính chủ động tích cực và chịu được áp lực cũng cần được bồi dưỡng. Với tốc độ phát triển như vũ bão và diễn tiến phức tạp của ngành, việc rèn luyện khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, dám đương đầu với thách thức giúp các nhà quản trị tương lai bứt phá khỏi giới hạn cũ kĩ. 

Mã đăng ký xét tuyển: 7810201_02

Chỉ tiêu: 80

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Quản trị du lịch
 • Khoa học quản trị
 • Quản trị hiệu quả
 • Quản trị đám đông
 • Tiếp thị trong du lịch
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị kênh phân phối
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
Kiến thức chuyên ngành
 • Dự án sự kiện & dịch vụ giải trí
 • Quản trị quan hệ khách hàng
 • Nhập môn về sự kiện 
 • Nhập môn dịch vụ giải trí
 • Hoạch định sự kiện
 • Tiếp thị sự kiện & giải trí 
 • Quản trị bán dịch vụ sự kiện
 • Quản trị rủi ro sự kiện
 • Quản trị dự án
 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị dịch vụ giải trí
 • Quản trị sự kiện đặc biệt
 • Quản trị liên văn hóa
 • Hành vi khách hàng ngành sự kiện và giải trí
 • Quản trị xếp hàng
 • Quản trị Câu lạc bộ
 • Quản trị thu mua trong sự kiện
 • CNTT trong sự kiện và dịch vụ giải trí
 • Quản trị phương tiện 
 • Kiến tập

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức
 • Lập kế hoạch và tổ chức (Planning and Organising): Biết xác định mục tiêu, vận dụng tài nguyên có được, đề ra các kế hoạch chi tiết, áp dụng công thức phối hợp chúng rồi tổ chức lộ trình thi hành một cách khả thi để đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Phân bổ nguồn lực (Resource Allocation) – Biết sử dụng các tài nguyên một cách khôn ngoan và trong phạm vi ngân sách được phân bổ theo thứ tự ưu tiên.
 • Làm việc nhóm và hợp tác (Teamwork & Collaboration): biết tuyển dụng và phát triển đội ngũ liên văn hóa; thiết lập mục tiêu, hướng dẫn, đánh giá, khen thưởng hiệu quả công việc; căn chỉnh nguồn lực và quy trình để bổ trợ cho các hoạt động ưu tiên.
 • Đổi mới sáng tạo (Innovation & imagination): Biết sử dụng nhiều nguồn đa dạng để có ý tưởng và cảm hứng, kết nối và sáng tạo, khám phá nhiều tầng tư tưởng và đa dạng hóa góc nhìn, từ đó đánh giá các phương án và mục tiêu lựa chọn căn cứ vào tầm quan trọng và mức ý nghĩa của các phát kiến.
2. Kỹ năng:
 • Quản trị thời gian (Time Management): Biết quản lý hiệu quả thời gian và nguồn lực theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo rằng công việc được hoàn thành một cách hiệu quả.
 • Chủ động tích cực (Proactive): chủ động hiểu và tiếp cận với sự thay đổi một cách tích cực, tự giác tìm kiếm giải pháp tiềm năng và ý tưởng giải quyết vấn đề.
 • Chịu được căng thẳng (Stress Tolerance): duy trì hiệu suất ổn định dưới áp lực cao hoặc đối với các xung đột trái chiều, xử lý căng thẳng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Phán đoán (Anticipation): biết cách nhận biết và liên hệ các vấn đề với nhau để đưa ra kết luận và chuyển chúng thành các hành động nhằm đáp ứng tình thế hoặc giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 •  Đương đầu với khó khăn (Overcoming adversity):  có ý chí vượt qua nghịch cảnh để hoàn thiện bản thân
 • Dám làm dám chịu (Venturesome): sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
 • Linh hoạt (Adaptability): có thể thay đổi hoặc thích nghi dễ dàng trong nhiều tình huống và với nhiều đối tượng khác nhau.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
Nhân viên hoặc giám sát các vị trí (Executive or Leader/Supervisor):
 • Kế hoạch dự án sự kiện du lịch văn hóa
 • Điều hành sự kiện
 • Tổ chức dịch vụ giải trí
 • Sáng tạo trải nghiệm
 • Tư vấn chương trình giải trí
 • Sale sự kiện và dịch vụ giải trí
 • Khai thác tài trợ

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM