Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH thông báo tuyển sinh Khóa Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học năm 2024, mở tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh Khóa Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học năm 2024, mở tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau:

Chương trình đào tạo tuyển sinh

TT Chương trình đào tạo Ngành
I. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý
1 7380107 Luật kinh doanh Luật kinh tế

– Chương trình đào tạo: từ 76-83 tín chỉ, kéo dài khoảng 2,5 năm bao gồm cả thực tập và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (trong thời gian đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định). Thí sinh tham khảo chương trình đào tạo tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/vua-lam-vua-hoc/van-bang-2/;

– Được học tập chương trình đào tạo tiên tiến, giáo trình thống nhất và đội ngũ giảng viên chất lượng của UEH.

– Điểm trúng tuyển hợp lý;

– Phù hợp với các thí sinh vừa đi làm vừa đi học muốn nâng cao trình độ chuyên môn hoặc chuyển đổi lĩnh vực chuyên môn trong công tác;

– Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp;

– Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học…) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo;

– Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở trình độ cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ; Người học tốt nghiệp ngành Luật có thể tiếp tục học các lớp Kỹ năng hành nghề Luật sư, Công chứng…

– Có điều kiện tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, …. thích ứng yêu cầu công việc thời hội nhập.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Stt Nội dung Thời gian
1 Đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ Từ ngày ra thông báo đến 08/6/2024
2 Thông báo kết quả xét tuyển Dự kiến 16g30 ngày 18/6/2024
3 Thời gian khai giảng (dự kiến) Tháng 6/2024
4 Thời gian bắt đầu học chính thức Dự kiến tháng 7/2024 (sẽ có thông báo khi khai giảng)

Đăng ký học ngay tại: go.ueh.edu.vn/014

Thông báo tuyển sinh chi tiết: xem tại đây

Tin tức mới nhất