Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH Đang tuyển sinh Đại học

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: UEH chính thức công bố mức điểm tối thiểu dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển Khóa 50 – Đại học chính quy (KSA và KSV) theo Phương thức 5 – Xét tuyển dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đợt 1, năm 2024

Ngày 19/4/2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức công bố mức điểm tối thiểu dành cho thí sinh đăng

UEH thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi, Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn, Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (Đợt 1 năm 2022 của ĐHQG TP.HCM) – Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: KSA và KSV)

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH tại Cơ sở chính TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) và tại Phân hiệu

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

SỰ KIỆN TUYỂN SINH