Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo về việc điều chỉnh Mã tuyển sinh đối với Ngành Khoa học dữ liệu, Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: KSA)

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo về việc điều chỉnh Mã tuyển sinh (hay còn gọi là mã đăng ký xét tuyển, mã xét tuyển, mã ngành/nhóm ngành) đối với Ngành Khoa học dữ liệu, Khóa 48 – Đại học chính quy, năm 2022 như sau:

+ Mã tuyển sinh ban đầu theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 của UEH: 7480109

+ Mã tuyển sinh điều chỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 7460108

Các thí sinh lưu ý chọn đúng Mã tuyển sinh điều chỉnh của Ngành Khoa học dữ liệu khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường: KSA) trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thông tin tư vấn: PHÒNG ĐÀO TẠO

– Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 3823 0082 Ext 121

– Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

– Email: tuyensinh@ueh.edu.vn

– Facebook: https://www.facebook.com/tvts.ueh/

– Website: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Tin tức mới nhất