Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả xét tuyển Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh Đại học Khóa 48 – Đại học chính quy năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Phương thức 1) Khóa 48 – Đại học chính quy, năm 2022.

– Đối tượng: Thí sinh đăng ký xét tuyển Phương thức 1 thỏa điều kiện theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Thí sinh sử dụng CMND/CCCD tra cứu kết quả tại website: Click để tra cứu kết quả

– Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển thỏa các điều kiện sau:

+ Có kết quả xét tuyển là: Đủ điều kiện trúng tuyển

+ Tốt nghiệp chương trình THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ ngày 22/7 đến 17g00 ngày 20/8/2022

Thông tin thắc mắc, thí sinh gửi đến email: xettuyenk48@ueh.edu.vn hoặc liên hệ điện thoại 028 3823 0082 Ext 121 – Thầy Trung.

Tin tức mới nhất