Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngoại thương (Chương trình Chuẩn)

Ngoại thương

Chương trình Ngoại thương thuộc ngành Kinh doanh quốc tế cung cấp một chương trình đào tạo kết hợp giữa kinh doanh trong môi trường đa văn hóa và ứng dụng vào lĩnh vực Ngoại thương. Dựa trên sự mở rộng toàn cầu của thị trường và các yêu cầu của doanh nghiệp quốc tế, chương trình được thiết kế cân đối nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng kết hợp với các hoạt động thực tiễn để thực hiện các hoạt động thương mại quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức chính phủ hoặc tư nhân trong và ngoài nước với các vị trí tại bộ phận kinh doanh hoặc xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp thương mại quốc tế, ngân hàng quốc tế, dịch vụ và du lịch hoặc có khả năng chuyển đổi ngành nghề sang các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh quốc tế. Ngoài khả năng về chuyên môn, mục đích của chương trình Ngoại thương là rèn luyện cho người học có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng thích ứng với môi trường thay đổi, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm với tổ chức và xã hội.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340120

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. Tuy nhiên, sinh viên theo học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Ngoại thương. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM