Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngoại thương (Chương trình Chuẩn)

Ngoại thương

Chương trình Ngoại thương thuộc ngành Kinh doanh quốc tế cung cấp một chương trình đào tạo kết hợp giữa kinh doanh trong môi trường đa văn hóa và ứng dụng vào lĩnh vực Ngoại thương. Dựa trên sự mở rộng toàn cầu của thị trường và các yêu cầu của doanh nghiệp quốc tế, chương trình được thiết kế cân đối nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng kết hợp với các hoạt động thực tiễn để thực hiện các hoạt động thương mại quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức chính phủ hoặc tư nhân trong và ngoài nước với các vị trí tại bộ phận kinh doanh hoặc xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp thương mại quốc tế, ngân hàng quốc tế, dịch vụ và du lịch hoặc có khả năng chuyển đổi ngành nghề sang các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh quốc tế. Ngoài khả năng về chuyên môn, mục đích của chương trình Ngoại thương là rèn luyện cho người học có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng thích ứng với môi trường thay đổi, có đạo đức và tinh thần trách nhiệm với tổ chức và xã hội.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340120

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.