Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngân hàng (Chất lượng cao Tiếng Việt)

Ngân hàng

Chương trình chất lượng cao Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành Ngân hàng được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng sâu rộng về ngành Tài chính – Ngân hàng. Các môn học trong chương trình được xây dựng hợp lý để người học lĩnh hội được kiến thức chiều rộng của lĩnh vực tài chính và kiến thức chiều sâu của lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, thị trường phái sinh, tư vấn và quản trị rủi ro tài chính. Một số môn học trong chương trình chất lượng cao Ngân hàng được công nhận bởi các hiệp hội nghề nghiệp uy tín như ACCA và CPA. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng đào tạo người học những kiến thức hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển của nền kinh tế như: kiến thức về pháp luật, chuẩn mực đạo đức, tiêu chuẩn nghề nghiệp và công nghệ trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng, chương trình chất lượng cao còn cung cấp cho người học năng lực ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học cao hơn so với chương trình đào tạo chuẩn.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.