Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Ngân hàng (Tiếng Anh bán phần)

Ngân hàng

Chương trình Ngân hàng được thiết kế nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng sâu rộng về ngành Tài chính – Ngân hàng. Các môn học trong chương trình được xây dựng hợp lý để người học lĩnh hội được kiến thức chiều rộng của lĩnh vực tài chính và kiến thức chiều sâu của lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đầu tư, thị trường phái sinh, tư vấn và quản trị rủi ro tài chính. Một số môn học trong chương trình chất lượng cao Ngân hàng được công nhận bởi các hiệp hội nghề nghiệp uy tín như ACCA và CPA. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng đào tạo người học những kiến thức hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển của nền kinh tế như: kiến thức về pháp luật, chuẩn mực đạo đức, tiêu chuẩn nghề nghiệp và công nghệ trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Bên cạnh việc trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng, chương trình chất lượng cao còn cung cấp cho người học năng lực ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học cao hơn so với chương trình đào tạo chuẩn.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

Bắt buộc

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Tài chính cá nhân
 • Ngân hàng thương mại
 • Thị trường và các định chế tài chính
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Ngân hàng đầu tư
 • Ngân hàng quốc tế
 • Phương pháp định lượng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Tự chọn

 • Quản trị sự thay đổi
 • Chính sách tiền tệ
 • Phân tích và định giá chứng khoán
 • Quản trị đầu tư
 • Kiểm toán căn bản

Kiến thức chuyên ngành

Bắt buộc

 • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Luật ngân hàng
 • Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
 • Kinh doanh ngoại hối
 • Thanh toán quốc tế
 • Kế toán ngân hàng
 • Quản trị ngân hàng
 • Core Banking

Tự chọn

 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Bancassurance
 • Quản lý bán hàng tại các định chế tài chính
 • Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa
 • Marketing ngân hàng
 • Fintech trong ngân hàng
 • Quản trị ngân quỹ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Hiểu các vấn đề cơ bản về kinh tế chính trị, luật pháp trong kinh doanh
 • Vận dụng được các lý thuyết kinh tế học, nguyên lý kế toán và quản trị học trong công việc và quản trị điều hành tổ chức.
 • Vận dụng các nguyên lý về tài chính ngân hàng, lý thuyết thị trường tiền tệ, thị trường vốn vào tổ chức vận hành đơn vị và thực hiện các công việc cá nhân.
 • Vận dụng các kiến thức về luật pháp vào hoạt động của ngân hàng và các định chế tài chính
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị điều hành, quản trị hoạt động của ngân hàng, các định chế tài chính khác trong điều kiện hội nhập và ứng dụng công nghệ số ở thời đại công nghệ 4.0
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các mảng hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng và các định chế tài chính khác như: huy động vốn, cấp tín dụng, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính cá nhân, kinh doanh nguồn vốn và các dịch vụ tài chính, ngân hàng khác. 
 • Hiểu, phân tích, ứng dụng hoạt động hỗ trợ cho các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ: kế toán ngân hàng, phân tích tài chính, tư vấn tài chính.
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
2. Kỹ năng
 • Thành thạo trong việc lập luận, đưa ra ý kiến tranh luận về các vấn đề kinh tế và tài chính – ngân hàng.
 • Thuần thục trong việc nhận diện, giải quyết vấn đề về kinh tế và tài chính – ngân hàng một cách sáng tạo
 • Thực hiện được các nghiên cứu khoa học độc lập
 • Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo nhóm và tổ chức phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.
 • Chuyển tải thông tin giao tiếp một cách hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong công việc
 • Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
 • Tự giác làm việc hiệu quả, tự chịu trách nhiệm trong một đội, nhóm để đạt được mục tiêu
 • Có thái độ tích cực với nghề nghiệp, có tinh thần thượng tôn pháp luật
 • Đủ kiến thức để làm việc tại ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác.
 • Học tập một cách chủ động và có khả năng đưa ra những ý kiến phản biện trong quá trình tự học
 • Học tập tiếp các chương trình sau đại học khối kinh tế tại tất cả các trường ĐH trong nước và quốc tế

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra theo quy định của UEH.

 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Ngân hàng: Chuyên viên, quản lý bộ phận tư vấn tài chính

 • Người cung cấp cho bạn những thông tin liên quan tới dịch vụ tài chính, ngân hàng, công ty… các điều khoản giữa hợp đồng thỏa thuận hai bên và phân tích để đưa ra lời khuyên về các phương án đầu tư tài chính cho bạn.

Ngân hàng: Chuyên viên, quản lý bộ phận tín dụng

 • Người đảm nhận các công việc liên quan tới hoạt động tín dụng của ngân hàng, trực tiếp làm việc với khách hàng, đồng thời hỗ trợ cả các bộ phận khác khi cần thiết.

Ngân hàng: Chuyên viên, quản lý bộ phận thanh toán quốc tế

 • Người thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán quốc tế. Thực hiện các giao dịch cho các khách hàng, doanh nghiệp. Xử lý các hồ sơ, chứng từ cũng như soạn thảo triển khai, các quy trình, chính sách, hướng dẫn về thanh toán quốc tế.

Ngân hàng: Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh tiền tệ

 • Hỗ trợ triển khai giao dịch, thực hiện cân đối dòng tiền quản lý thanh khoản nhằm giúp Phòng Kinh doanh tiền tệ và Trung tâm vốn đạt kế hoạch kinh doanh đề ra

Ngân hàng: Chuyên viên, quản lý bộ phận tài trợ thương mại

 • Thực hiện các giao dịch thuộc nghiệp vụ tài trợ thương mại xuất khẩu (Thông báo LC/ Bảo lãnh xuất khẩu, chuyển nhượng LC xuất khẩu; thanh toán LC chuyển nhượng; hạch toán tiền về

Ngân hàng: Chuyên viên, quản lý bộ phận định giá tài sản

 • Có nhiệm vụ định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt: Thẩm định pháp lý của tài sản; Thẩm định tính chất sở hữu, hiện trạng, giá trị của tài sản…

Công ty chứng khoán: Chuyên viên, quản lý môi giới chứng khoán

 • Làm trung gian hỗ trợ cho quá trình thực hiện mua bán chứng khoán cho khách hàng. Nhân viên môi giới chứng khoán cũng có nhiệm vụ đó là tư vấn và tiến hành các giao dịch, tìm hiểu đánh giá, kiểm tra.

Công ty chứng khoán: Chuyên viên, quản lý phân tích chứng khoán

 • Phân tích công ty và các cơ hội thị trường.
 • Tìm kiếm, đề xuất phương án, giải pháp đầu tư có hiệu quả trình Lãnh đạo.
 • Xây dựng các sản phẩm đầu tư.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và thực hiện các báo cáo định giá, phân tích về ngành theo yêu cầu

Quỹ tín dụng, quỹ đầu tư: Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh

 • Thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ, kinh doanh nguồn vốn của các quỹ

Quỹ tín dụng, quỹ đầu tư: Chuyên viên, quản lý bộ phận đầu tư tài chính

 • Nghiên cứu thị trường tài chính.
 •  Phân tích, đánh giá các thông tin đầu tư tài chính, đánh giá các rủi ro và cơ hội đầu tư, xác định cơ hội đầu tư tốt nhất.
 • Chịu trách nhiệm xác định và theo dõi các vấn đề về đầu tư để hỗ trợ các (công ty) khách hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Công ty tài chính, công ty bảo hiểm): Chuyên viên, quản lý bộ phận kinh doanh

 • Thực hiện các công việc kinh doanh tiền tệ, kinh doanh các sản phẩm tài chính.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Công ty tài chính, công ty bảo hiểm): Chuyên viên, quản lý bộ phận phân tích

 • Nghiên cứu, phân tích thị trường và tư vấn tài chính cho khách hàng

Doanh nghiệp: Bộ phận tài chính

 • Thực hiện công việc quản lý tài chính tại doanh nghiệp

Công ty kiểm toán: Kiểm toán Ngân hàng; Bộ phận tư vấn tài chính cá nhân của công ty kiểm toán

 • Kiểm toán ngân hàng, tư vấn tài chính cá nhân, kiểm toán tài chính các doanh nghiệp

Cơ quan quản lý nhà nước: Chuyên viên, quản lý tại các vụ chuyên môn của NHTW

Cơ quan quản lý nhà nước: Chuyên viên Thuế

Cơ quan quản lý nhà nước: Chuyên viên Hải quan

Nghiên cứu: Nghiên cứu viên lĩnh vực tài chính, tiền tệ

 • Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng

Nghiên cứu: Giảng viên ngành Tài chính – Ngân hàng

 • Thực hiện công việc giảng dạy ở các trường đại học trong lĩnh vực kinh tế nói chung và ngành Tài chính- Ngân hàng nói riêng.
 • Vinius University -Lithuania – trao đổi sinh viên 1 học kỳ
 • Đại học Siena – Ý: Trao đổi giảng viên (1 giảng viên, thời gian 1 tuần; trao đổi sinh viên (1 học kỳ)
 • Hiệp hội kế toán CPA- Úc:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngân hàng – Ngành Tài chính Ngân hàng được miễm 5/6 môn cơ bản trong chương trình chứng chủ hành nghề CPA. Các môn được miễn bao gồm:

(1) Economics and Marketing;

(2) Foundation of Marketing;

(3) Fundamentals of  Bussiness law;

(4) Bussiness Finance; (5) Financial Accounting and Reporting.

 • Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc – The Association of Chartered Certified Accountants  ACCA công nhận các môn

(1) Accounting in Business (AB)

(2)  Financial Accounting (FA)

(3) Management Accounting (MA)

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM