Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh tế đầu tư (Chương trình Tiếng Việt)

Kinh tế đầu tư

Chương trình Kinh tế đầu tư có mục đích đào tạo sinh viên có được phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng và kiến thức nền tảng về quản lý và quản trị kinh doanh; có các kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310104_01

Chỉ tiêu: 200

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Kỹ năng mềm

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Nguyên lý thẩm định giá
 • Kinh tế học tài chính
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Thực hành quản trị dự án
 • Kinh tế phát triển
 • Phân tích dự án đầu tư
 • Trực quan hóa và hệ thống thông tin địa lý
 • Phân tích và quản lý đầu tư

Chuyên ngành

 • Thực hành thẩm định dự án
 • Đầu tư và Marketing kỹ thuật số
 • Học phần tự chọn tự do 1
 • Phát triển và marketing địa phương
 • Phân tích và quản lý đầu tư nâng cao
 • Học phần tự chọn tự do 2
 • Chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá tác động các chương trình và dự án
 • Phân tích dữ liệu lớn trong đầu tư và kinh doanh
 • Chiến lược Marketing
 • Kinh tế công
 • Cơ sở dữ liệu
 • Thẩm định tín dụng
 • Kế hoạch và chính sách công
 • Kỹ thuật lập trình với Stata và Python
 • Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
 • Phương pháp định tính ứng dụng

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức:

 • Ứng dụng được kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, toán kinh tế, kinh tế học, kinh doanh và luật
 • Có khả năng phân tích trong kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản lý dự án, phân tích và quản lý đầu tư, phát triển và thẩm định dự án đầu tư, giám sát và đánh giá các chương trình-dự án, thẩm định giá đầu tư, phân tích và hoạch định chiến lược, phân tích kinh doanh-kinh tế cho các doanh nghiệp/tổ chức ở cả khu vực tư và khu vực công
 • Ứng dụng được kiến thức chuyên sâu về kinh tế phát triển, kinh tế học về tài chính và đầu tư, phân tích và đánh giá chính sách công; kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế – xã hội, marketing cho địa phương và vùng
 • Ứng dụng được kiến thức về các phương pháp, kỹ thuật, mô hình hiện đại trong khởi sự kinh doanh; trong quản lý kinh tế-kinh doanh ở cấp độ doanh nghiệp/tổ chức, địa phương và vùng; quản trị marketing, quản trị chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp
 • Ứng dụng được kiến thức cơ bản về thẩm định giá và các loại tài sản, các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại, thẩm định tín dụng
 • Có khả năng tổng hợp trong các kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, khoa học dữ liệu ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh; về các phương pháp thu thập, quản lý, phân tích dữ liệu và dự báo định lượng-định tính, dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc (dữ liệu lớn) trong kinh tế-xã hội, tài chính và kinh doanh
2. Kỹ năng:
 • Thuần thục về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm
 • Thuần thục về kỹ năng truyền đạt vấn đề tốt bằng văn bản và lời nói tại nơi làm việc, kỹ năng giao tiếp và truyền thông, kỹ năng đàm phán và thương lượng, kỹ năng viết học thuật
 • Thuần thục về kỹ năng tư duy (tư duy logic, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống, tư duy biện chứng), kỹ năng thích ứng với sự thay đổi và quản lý sự thay đổi
 • Thuần thục về kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, ra quyết định và triển khai các hoạt động thực tiễn trong công việc chuyên môn ở doanh nghiệp/tổ chức; cụ thể như: trong phân tích và quản lý đầu tư, quản lý dự án, phân tích và thẩm định dự án, hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing, quản trị chuỗi cung ứng, phân tích kinh doanh, giám sát và đánh giá các chương trình-dự án, thẩm định tính dụng và các nghiệp vụ ngân hàng khác; trong phân tích chính sách công, lập kế hoạch phát triển và marketing địa phương
 • Có khả năng thuần thục về kỹ năng sử dụng máy tính và mạng cơ bản (IC3), kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng và ngôn ngữ lập trình trong chuyên ngành
 • Có khả năng sử dụng kỹ năng ngoại ngữ trong giao tiếp (TOEIC tối thiểu 500 điểm đối với chương trình đại trà); kỹ năng ngoại ngữ trong công việc chuyên môn ở mức có thể đọc-hiểu, lập và trình bày các báo cáo trong lĩnh vực Kinh tế Đầu tư đối với chương trình đại trà và có thể sử dụng được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng Tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực Kinh tế Đầu tư đối với chương trình chất lượng cao
 • Có kỹ năng khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng tự học; kỹ năng về thể dục-thể thao
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm. Có sự tận tâm, tính cởi mở, sự hòa đồng và kiểm soát được cảm xúc
 • Lập kế hoạch điều phối và quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; có tinh thần cải tiến liên tục; có tinh thần doanh nhân
 • Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; tự định hướng và đưa ra các kết luận chuyên môn và bảo vệ quan điểm cá nhân
 • Có ý thức và khả năng không ngừng tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ; có ý thức rèn luyện và giữ gìn sức khỏe
 • Biết trân trọng các giá trị nhân văn và bác ái, tôn trọng sự đa dạng vì một xã hội tốt đẹp hơn. Có tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Kế hoạch & Đầu tư có thể đảm nhận công việc:

 • Ở cấp doanh nghiệp: các đơn vị nghiên cứu & phát triển; đơn vị kế hoạch & điều độ; đơn vị phát triển dự án; đơn vị tín dụng, thẩm định hay quản trị rủi ro ở các ngân hàng…
 • Ở cấp địa phương: các sở kế hoạch & đầu tư, sở công thương, sở du lịch, sở tài nguyên môi trường, sở khoa học công nghệ của các tỉnh, thành; phòng kế hoạch & tài chính của các quận, huyện, các văn phòng ủy ban nhân dân…
 • Ở cấp trung ương, các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM